Izvješće o provedenom savjetovanju - Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za razdoblje 2023.-2029.

Zatvorena savjetovanja s javnošću