Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

02.
05.22.

DUBROVAČKA STANOGRADNJA: Prijedlog Liste reda prvenstva

Nakon provedenog javnog poziva koji je trajao od 5. veljače do 22. ožujka 2022. godine, Povjerenstvo za provjeru  administrativne ispravnosti pristupilo je otvaranju i preg...
18.
05.22.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju čl. 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Sl. gl. Grada Dubrovnika" br. 15/17., 12/18.i 11/19. ) i zaključka Gradonačelnika Klasa: 372-01/22-01/04, Ur...
18.
05.22.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/...
13.
05.22.

Seizmograf za mjerenje vibracija postavljen u zgradi gradske uprave

U sklopu znanstveno-istraživačkog projekta „Procjena seizmičkog rizika građevina kulturne baštine u Hrvatskoj – SeisRICHerCRO“, financiranog od strane H...
25.
04.22.

Grad Dubrovnik digitalizira sve građevinske dozvole od 1979. do 2015. godine

Grad Dubrovnik sudjeluje u EU projektu „Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH“ koje je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i d...
06.
04.22.

Javno otvaranje prijava za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Grad Dubrovnik će u četvrtak, 7. travnja 2022. godine, s početkom u 10 sati, omogućiti izravni prijenos otvaranja omotnica pristiglih na JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za ...
07.
03.22.

JAVNO SAVJETOVANJE - Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika

Pravila postupanja tijela Grada Dubrovnika u svezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika, izuzev postupaka uređenih posebnim odlukama, propisana su Odlu...
28.
02.22.

Ovršen Razvoj golf, dužni su bez odgađanja predati tvrđavu Imperijal Gradu

Rješavajući po zahtjevu Grada Dubrovnika Općinski sud u Dubrovniku odredio je ovrhu društvu Razvoj golf d.o.o. u predmetu tvrđave Imperijal na Srđu.   Prema...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo