Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre grada Dubrovnika

Zatvorena savjetovanja s javnošću