5. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 27. listopada 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-05                                                     

Dubrovnik, 18. listopada 2021.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

 

Sazivam  5. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za srijedu, 27. listopada 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

 

3.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

5.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2021. godini.

 

6.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

 

7.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

 

8.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

 

9.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika

 

10.  Prijedlog zaključka o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i stolice, kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. studenog 2021. do 1. ožujka 2022. godine.

 

11.  Prijedlog zaključka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika od 1. studenog 2021. do 1. ožujka 2022. godine.

 

12.  Prijedlog zaključka o donošenju Akcijskog plana Programa Poštujmo Grad! za razdoblje do 2025. godine.

 

13.  Prijedlog zaključka o donošenju Osnovnog programskog i financijskog okvira Gradskog kazališta Marina Držića za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

 

14.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekta/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

15.  Prijedlog zaključka o proglašenju 2022. godine „Godinom Dubrovačkog statuta“.

 

16.  Prijedlog rješenja o razrješenju Julijane Antić Brautović dužnosti ravnateljice Dubrovačkih muzeja Dubrovnik, na osobni zahtjev.

 

17.  Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dubrovačkih muzeja Dubrovnik.

 

 

Materijali za 10. i 11. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni naknadno.

 

Prijedlozi akata za 16. i 17. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.