30. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak. 4. lipnja, s početkom u 11:00 sati. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-30                                                      

Dubrovnik, 26. svibnja 2020.­                                                    

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

Sazivam  30. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za četvrtak, 4. lipnja  2020., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

 

3.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

 

5.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.

 

6.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

 

7.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika.

 

8.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

 

9.    Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.

 

10.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2020. godini.

 

11.  Prijedlog pravilnika o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika u smjeru kretanja Boninovo – Pile.

 

12.  Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik.

 

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

 

14.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2019. godinu.

 

15.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

17.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1513 k.o. Trsteno, površine 18m2.

 

18.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi dio nekretnine čest. zem. 1315 k.o. Gruž u površini od 9 m2.

 

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi dio nekretnine čest. zem. 1315 k.o. Gruž u površini od 6 m2.

 

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi dio nekretnine čest. zem. 1162/1, put, k.o. Gruž.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2020. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

22.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja elektroenergetskog kabelskog voda KB 10 (20) Kv TS ŠUNJ SELO - TS HOTEL GRAND i ODC za TS ŠUNJ PLAŽA sa HEP ODS Elektrojug Dubrovnik d.o.o.

 

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2019. godini.

 

24.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

25.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta PALMA PLUS vl. Dubravke Ivelja.

 

26.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta za usluge nosača Mesnice „T-Bone Steak“ vl. Boža Pulića.

 

27.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka 1. Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

 

28.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

 

29.  Prijedlog odluke o osnivanju  Povjerenstva za  provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018 – 2028.

 

30.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Montovjerna.

 

31.  Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Dubrovniku.

 

32.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik.

 

 

 

Prijedlog akta za 31. i 32. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

 

                 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Izvješće gradonačelnika.pdf
2.Izvješće gradonačelnika.pdf
2.Izvješće gradonačelnika.pdf
3.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2019.pdf
3.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2019.pdf
3.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2019.pdf
4.Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu.pdf
4.Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu.pdf
4.Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu.pdf
5.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.pdf
5.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.pdf
5.Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.pdf
6.Odluka o zabrani građevinskih radova-izmjena.pdf
6.Odluka o zabrani građevinskih radova-izmjena.pdf
6.Odluka o zabrani građevinskih radova-izmjena.pdf
7.Odluka o uređenju prometa-izmjena.pdf
7.Odluka o uređenju prometa-izmjena.pdf
7.Odluka o uređenju prometa-izmjena.pdf
8.Odluka o organizaciji parkinga-izmjena.pdf
8.Odluka o organizaciji parkinga-izmjena.pdf
8.Odluka o organizaciji parkinga-izmjena.pdf
8.1.Elaborat parking.pdf
8.1.Elaborat parking.pdf
8.1.Elaborat parking.pdf
9.Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.pdf
9.Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.pdf
9.Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.pdf
10.Odluka o kriterijima za financiranje školstva.pdf
10.Odluka o kriterijima za financiranje školstva.pdf
10.Odluka o kriterijima za financiranje školstva.pdf
11.Pravilnik o prometovanju ulicom Branitelja.pdf
11.Pravilnik o prometovanju ulicom Branitelja.pdf
11.Pravilnik o prometovanju ulicom Branitelja.pdf
12.Izmjene Pravinika o snimanju.pdf
12.Izmjene Pravinika o snimanju.pdf
12.Izmjene Pravinika o snimanju.pdf
13.Izmjene Plana izvan jezgre.pdf
13.Izmjene Plana izvan jezgre.pdf
13.Izmjene Plana izvan jezgre.pdf
14.Izvješeće Lokrum.pdf
14.Izvješeće Lokrum.pdf
14.Izvješeće Lokrum.pdf
15.Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom.infra.pdf
15.Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom.infra.pdf
15.Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom.infra.pdf
16.Izvješće o izvršenju Programa gradnje.pdf
16.Izvješće o izvršenju Programa gradnje.pdf
16.Izvješće o izvršenju Programa gradnje.pdf
17.Zaključak o ukidanju statusa puta1513.pdf
17.Zaključak o ukidanju statusa puta1513.pdf
17.Zaključak o ukidanju statusa puta1513.pdf
19. Zaključak o ukidanju statusa puta 1315-6m.pdf
19. Zaključak o ukidanju statusa puta 1315-6m.pdf
19. Zaključak o ukidanju statusa puta 1315-6m.pdf
18.Zaključak ukidanje statusa puta 1315-9m.pdf
18.Zaključak ukidanje statusa puta 1315-9m.pdf
18.Zaključak ukidanje statusa puta 1315-9m.pdf
20.Zaključak o ukidanju statusa puta 1162.pdf
20.Zaključak o ukidanju statusa puta 1162.pdf
20.Zaključak o ukidanju statusa puta 1162.pdf
21.Zaključak o prihvaćanju Ugovora sa Sanitatom.pdf
21.Zaključak o prihvaćanju Ugovora sa Sanitatom.pdf
21.Zaključak o prihvaćanju Ugovora sa Sanitatom.pdf
22.Zaključak o osnivanju prava služnosti.pdf
22.Zaključak o osnivanju prava služnosti.pdf
22.Zaključak o osnivanju prava služnosti.pdf
23.Izvješće o stanju zaštite od požara.pdf
23.Izvješće o stanju zaštite od požara.pdf
23.Izvješće o stanju zaštite od požara.pdf
24.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite.pdf
24.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite.pdf
24.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite.pdf
25.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete PALMA PLUS .pdf
25.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete PALMA PLUS .pdf
25.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete PALMA PLUS .pdf
26.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete T-BONE STEAK.pdf
26.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete T-BONE STEAK.pdf
26.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete T-BONE STEAK.pdf
27.Zaključak Dodatka I Sporazumu o suradnji - HEP.pdf
27.Zaključak Dodatka I Sporazumu o suradnji - HEP.pdf
27.Zaključak Dodatka I Sporazumu o suradnji - HEP.pdf
27.1.Sporazuma-HEP-popratna dokumentacija.pdf
27.1.Sporazuma-HEP-popratna dokumentacija.pdf
27.1.Sporazuma-HEP-popratna dokumentacija.pdf
28.Zaključak o sklapanju Sporazuma-HEPpdf.pdf
28.Zaključak o sklapanju Sporazuma-HEPpdf.pdf
28.Zaključak o sklapanju Sporazuma-HEPpdf.pdf
29.Odluka-Povjerenstvo za Strategiju športa.pdf
29.Odluka-Povjerenstvo za Strategiju športa.pdf
29.Odluka-Povjerenstvo za Strategiju športa.pdf