14. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u  petak, 6. srpnja  2018., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. 
  
      G r a d s k o  v i j e ć e
 
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2117/01-09-18-14                                                     
Dubrovnik, 27. lipnja 2018.­                                                   
 
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DUBROVNIKA
 
 -  S   V   I   M   A -
 
 
 
 
 
 
 
Sazivam  14. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          
                za  petak, 6. srpnja  2018., s početkom u 11:00 sati
               ___________________________________________________
 
 
Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.
 
Za sjednicu se predlaže
 
D n e v n i  r e d
 
 

 1. Vijećnička pitanja.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strateškog plana Grada Dubrovnika za razdoblje 2018. – 2020. godine.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o subvencioniranju cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja/učenja i obratno.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvatu ponude i potpisivanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/3 i 32946/35474 suvlasničkog dijela nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/2 sve k.o. Petrovo Selo.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvatu ponude i potpisivanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/1 k.o. Petrovo Selo.

 

 1. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za novoformiranu nekretninu katastarske oznake čest. zem. 1294/3 k. o. Gruž u površini od 12 m²

 

 1. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2442/1 k.o. Dubrovnik.

 

 1. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju nekretnine na korištenje, upravljanje i održavanje bez naknade sa društvom Dubrovačka baština d.o.o.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za prijavu projekta „Uređenje parka, sportskog i dječjeg igrališta, Suđurađ, Šipan“  zajedno sa Prilogom 12 “Opis projekta”.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti DUBROVNIK GRADNJI d.o.o. Zagreb, za početak postupka pregovaranja oko uvjeta financiranja izgradnje ceste A5 -  II faza.

 

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Sudske nagodbe između Grada Dubrovnika i Jadranskog osiguranja d.d. iz Zagreba.

 

 1. Izvještaj o provedenoj analizi postupka bagatelne i jednostavne nabave Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

 
 
 
Dio materijala (uvod) za točku 17. dostavljeni su Vam uz poziv za 13. sjednicu, a cjelovite materijale možete dobiti na uvid u uredovno vrijeme u Službi Gradskog vijeća.
 
O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.
 
Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća:
 mr.sc. Marko Potrebica, v. r.