Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

22.
05.19.

Pokrenuta javna nabava za radove na judo dvorani u Mokošici

Grad Dubrovnik pokrenuo je postupak javne nabave za izvođenje radova adaptacije judo dvorane u Mokošici. Predmet nabave je adaptacija poslovnog prostora u suterenu stambe...
11.
05.19.

Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju Lapadske obale

Grad Dubrovnik kao investitor ishodio je prvu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i proširenje Lapadske obale, putem Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata ...
16.
04.19.

Dogradnja Osnovne škole Mokošica – pokrenuta javna nabava za glavni projekt

Grad Dubrovnik pokrenuo je postupak javne nabave projektantskih usluga za izradu glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom, za rekonstrukciju Osnovne škole Moko...
15.
04.19.

Ishođena građevinska dozvola za odvodnju u Ulici kardinala Stepinca

Grad Dubrovnik je putem Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima dobio građevinsku dozvolu od 10. travnja 2019. za građenje sustava odvodnje oborinskih voda Ulice k...
22.
03.19.

Ishođena lokacijska dozvola za cestu Tamarić u Mokošici

  Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za izgradnju i upravljenje projektima, ishodio je lokacijsku dozvolu za izgradnju gradske spojne ceste od OŠ Mokošice ...
14.
03.19.

U Mokošici uskoro pedijatar i dječji logoped

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković obišao je danas sa suradnicima radove na adaptaciji pedijatrijske ambulante u Mokošici.   Suterenski prostor pov...
08.
03.19.

Na Groblju Dubac prva mjesta za ukop 2021. godine

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima je danas obišao gradilište groblja Dubac gdje se susreo s direktorom tvrtke Groblje Dubac d.o.o. Đurom...
07.
03.19.

Izdana građevinska dozvola za projekt tenis dvorane u Lapadu

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika izdao je građevinsku dozvolu za I. fazu projekta rekonstrukcije tenis terena i pr...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo