Radovi na Lapadskoj obali premještaju se na krajnji dio obuhvata, kod benzinske postaje INA-e

Na gradilištu Lapadske obale radovi bušenja pilota premjestit će se na IV. fazu zahvata te će se odvijati u blizini benzinske postaje INA-e.

 

Privremena prometna regulacija na gradilištu ostaje nepromijenjena. Građani se i dalje mole za oprez pri kretanju gradilištem.  

 

Podsjetimo, zbog odvijanja radova na rekonstrukciji i proširenju Lapadske obale, gdje su u tijeku zahtjevni radovi pobijanja pilota i izgradnje obalnog zida, odvijanje prometa je strogo ograničeno, regulirano je rampom, a dozvoljeno kretanje odnosni se samo za nužni prolaz stanara i poslovnih subjekata.

 

O nastavku radova i svim izmjenama koje prate gradilišnu dinamiku kontinuirano ćemo obavještavati.

 

Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale najveći je cestovni infrastrukturni projekt u užem centru grada još od izgradnje ''bulevara'' u Lapadu. Investicija je vrijedna 70 milijuna kuna, a u potpunosti je financirana izvanproračunski, europskim i nacionalnim sredstvima.