Obavijest o promjeni poslovne banke Grada Dubrovnika


Od 18. srpnja 2018. u primjeni je novi poslovni račun Grada Dubrovnika otvoren za redovno poslovanje kod OTP banke d.d.
Novi IBAN je:
HR 35 24070001809800009

Modeli i pozivi na broj za sve vrste plaćanja ostaju i dalje isti.
Grad Dubrovnik će u narednom periodu, do polovice kolovoza, ugovoriti uslugu kojom se pri uplatama na novi poslovni račun Grada Dubrovnika, a koje se izvrše u poslovnicama OTP banke, fizičkim osobama neće naplaćivati transakcijska naknada.