Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O NEPOSTOJANJU DUGOVANJA OBITELJI PREMA GRADU DUBROVNIKU (JAVNI POZIV ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM)