POZIV NA JAVNI UVID u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Dubrovnik

Sukladno članku 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br: 20/18 i 115 /18) Grad Dubrovnik objavljuje:

 

POZIV  NA  JAVNI  UVID

u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike

Hrvatske za grad Dubrovnik

 

Grad Dubrovnik izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Dubrovnika.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Dubrovnika dostupan je na web stranici Grada Dubrovnika https://www.dubrovnik.hr/ kao i u prostorijama Grada Dubrovnika, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, u periodu od 9. srpnja do 23. srpnja 2021. godine, radnim danom od 9:00 h – 12:00 h.

Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Dubrovnika, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja prigovora mogu se dostaviti do kraja javnog uvida zaključno s 23. srpnja 2021. godine, na adresu:

 

Grad Dubrovnik

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

 

 

ili

 

na adresu e-pošte: jdadic@dubrovnik.hr

 

 

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Dubrovnika koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u razmatranje.

 

O pravodobnim i urednim prigovorima odlučivati će Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

 

 

Klasa:406-01/18-02/183

Urbroj: 2117/01-02/8-21-36

 

Dubrovnik, 8.srpnja 2021.                 

 

 

Pročelnik:

 

Marko Miljanić, univ.spec.oec.