Poništavanje javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 20. stavak 2. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 01/14., 21/15., 3/16., 17/16., 15/17., 25/17. i 12/18.), članka XI. stavak 3. javnog natječaja objavljenog u Dubrovačkom vjesniku dana 22.veljače 2019. godine i zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 363-05/19-01/29 URBROJ:2117/01-01-19-4 od 04.ožujka 2019.godine, Grad Dubrovnik poništava javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za proizvodno-tradicijske obrte na Gundulićevoj poljani-jugozapadni dio poljane između konobe „KAMENICE“ i „Zelene place,“ objavljen u Dubrovačkom vjesniku dana 22.veljače 2019.godine“.

 

 

                                                                                                                GRAD DUBROVNIK