OBAVIJEST o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

Temeljem čl. 9. javnog natječaja  za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika objavljenog u Dubrovačkom vjesniku, web stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči  gradske uprave Grada Dubrovnika dana 24. listopada 2020.g., Povjerenstvo za otvaranje  ponuda  za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika objavljuje

 

OBAVIJEST
o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika na području k.o. Luka Šipan i k.o. Prijevor, objavljenog u Dubrovačkom vjesniku, web stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči  gradske uprave Grada Dubrovnika dana 24. listopada 2020.g., s rokom prijave za podnošenje pisanih ponuda 15 dana od dana objave oglasa zaključno s danom 9. studenoga 2020.g.,  provesti će se dana

 

24. studenoga 2020.g. ( utorak ) u 13,00 sati

 

u Maloj Vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I. kat

 

 

                                                                                                                      Povjerenstvo za otvaranje  ponuda