Javni oglas za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Dubrovnika