JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju čl. 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Sl. gl. Grada Dubrovnika" br. 25/17. i 12/18.) i zaključka Gradonačelnika Klasa:372-01/18-01/02, Urbroj: 2117/01-01-19-02 od 22. siječnja 2019. godine raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

 

Isti je dostupan za preuzimanje ispod ove objave.