Vijeće za prevenciju kriminaliteta izvjestilo o padu stope kriminaliteta u Dubrovniku

Vijeće za prevenciju kriminaliteta i remećenja javnog reda i mira Grada Dubrovnika održalo je 16. prosinca svoju redovitu sjednicu, kojoj je predsjedavao Dživo Brčić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

Vijeće je primilo na znanje izvješća dubrovačkih osnovnih škola o provedbi školskih preventivnih programa te izvješće o funkcioniranju vijeća za prevenciju kriminaliteta gradskih kotareva. Ponovno je kao glavni problem istaknuta prevelika razina buke, poglavito u povijesnoj gradskoj jezgri i kontaktnim zonama. Članovi Vijeća iznijeli su niz konkretnih primjera koji onemogućavanju učinkovitiji nadzor i sankcioniranje prekršitelja. To se najviše odnosi na predugo trajanje prekršajnih i kaznenih postupaka te nedovoljan obuhvat kaznenih djela, poglavito onih s elementima nasilja. 

 

U raspravi o poboljšicama gradskih dokumenata iz oblasti Vijeća za prevenciju kriminaliteta, Matilda Krile Prkoča, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, izvjestila je da je u tijeku izrada izmjena i dopuna Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti i Odluke o komunalnom redu. Predložit će se veće ovlasti komunalnih redara u svrhu učinkovitije prevencije, ali i sankcioniranja prekršitelja komunalnog reda. 

 

Članovi Vijeća izvjestili su o stanju kriminaliteta na dubrovačkom području u 2021. Ohrabrujuća je činjenica da je ukupan broj kaznenih dijela za 9% manji u odnosu na 2020. godinu, iako je ove godine zabilježen veliki rast broja turista i posjetitelja. Posebno ohrabruje činjenica da je broj kaznenih djela za čak 25% manji od višegodišnjeg prosjeka u razdoblju prije pandemije. Broj kaznenih djela obiteljskog nasilja manji je za 27% u odnosu na prethodnu godinu i oko 10% manji od višegodišnjeg prosjeka u razdoblju prije pandemije. Prekršaja protiv javnog reda i mira manje je za 19% nego u 2020. Broj ovih prekršaja je u padu već pet godina zaredom. Zabilježen je jedino porast maloljetničke delinkvencije od 30% u odnosu na 2020, no ova vrsta kriminaliteta sudjeluje sa svega 3% u ukupnom kriminalitetu i najvećim se dijelom odnosi na imovinski kriminalitet.

 

 

 

 

 

 

 

lijevo
desno