Umjetničke organizacije, udruge u kulturi i druge organizacije koje se bave kulturnim programima

 

Gradska glazba
Ispod mira 1 
Tel: 020 323-574, 095 8342872
gradska.glazbadbk@gmail.com

Mješoviti zbor ''Libertas'' 
Sv. Dominika 9 
Tel: 020 424-367, 091 7809670
mzlibertas@gmail.com, www.zborlibertas.com

Dubrovački komorni zbor 
Strossmayerova 3 p.p. 291 
Tel: 0996463817,
dukz@dukz.hr

Studentski teatar ''Lero''
Frana Supila 8
Tel: 098 427635
studentski.teatar.lero@du.t-com.hr,
www.teatarlero.hr

Art radionica Lazareti
Frana Supila 8 
Tel/fax: 020 324-633; 091 324 6330
www.arl.hr , arl@arl.hr

Matica iseljenika Dubrovnik
Petilovrijenci 7 
Tel: 098 344313
maja.mozara@du.matis.hr, www.matis.hr

Francuska alijansa Dubrovnik
Don Frana Bulića 4 
Tel: 020 428 520
dubrovnik@alliance-francaise.hr

Slovensko kulturno društvo “Lipa"
Nikole Tesle 9,
tbaletic1@gmail.com

Hrvatsko-austrijsko društvo Dubrovnik
Zeljarica 1 
branka.martinovic.vukovic1@gmail.com

Glazbena radionica Sorgo
Lučarica 8 
marija_g_t@yahoo.com

Plesni studio “Step’n’ jazz
Tel: 098 406 812

Rožat donji 11
stepnjazz@gmail.com

Plesni studio Lazareti
Stolačka 1a 
plesnistudiolazareti@gmail.com


KUU ''Izvor'' Zaton
Obala S. Radića 65,

Tel: 091 7639086, njiric.nikolina@gmail.com

KUD ''Komolac'' 
Tenturija bb,
20236 Mokošica

Tel: 099 2619885, kud.komolac@gmail.com

KUD klapa Amfora
Đura Baglivija 8
Tel: 091 4353 422
klapaamfora@yahoo.com
www.klapa-amfora.hr

KDB Preporod
Obala Pape Ivana Pavla II br. 35 
izet.spahovic@du.t-com.hr, bzkpreporoddubrovnik.hr

Udruga mladih Orlando
Branitelja Dubrovnika 41 
Tel:  020 312-674
www.klub-orlando.com
klub_umo@yahoo.com

Udruga škola filma Šipan
Šipanska luka b.b. (20223) 
Tel: 099 216 7653

mbronzic@yahoo.com, info@sipan-film.com, www.sipan-film.com

Ženska klapa Fortuna
Od Križa 4 
klapa.fortuna@gmail.com

Kvartet Sorkočević
Petra Krešimira IV, 47
slobodan.begic@du.t-com.hr

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika
Nikole Tesle 11
Tel: 098 180 1221
kozul.valter@gmail.com, dulu.dubrovnik@gmail.com

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik
Šetalište kralja Zvonimira 32 
Tel: 091 8987322
hdludubrovnik@gmail.com

Matica Hrvatska – Ogranak Dubrovnik
Između Polača 28
Tel: 323-220
mhdubrovnik@optinet.hr, 
www.matica-hrvatska-dubrovnik.com

HKD Napredak
Iva Vojnovića 31
Tel: 091 4666 444
hkdnapredakdu@gmail.com

Europski dom Dubrovnik
Nikole Tesle 9

Tel: 098/345140, info@edd.hr

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' – Zmajski stol Dubrovnik
Iva Vojnovića 31
Tel: 091 3758923
zstol-dubrovnik@dbhz.hr, www.dbhz.hr

Udruga Deša
Frana Supila 8
Tel: 020/420-145
info@desa-dubrovnik.hr, www.desa-dubrovnik.hr

Društvo Baština
Od Čempresa 9
jagoda.konjuh@zod.hr

Ženska klapa FA Linđo
Andrije Hebranga 81
lindjovke@yahoo.com

Klapa Kaše
Neumska 6
Tel: 092 3369780

info@klapakase.hr, www.klapakase.hr

Društvo prijatelja Armenije
Frana Supila 55
awiele@inet.hr

Eko centar ''Zeleno sunce''
Od izvora 74 
20236 Mokošica
Tel: 020 453850,
eko-centar@du.t-com.hr

Dubrovačka art udruga bez granica DART
Između Polača 11

Tel: 098 285 398
udrugadart@gmail.com

Društvo dubrovačkih pisaca
Svetog križa 8
Tel: 020 418 470
www.dupisci.hr, boris.njavro@du.t-com.hr

Foto klub Marin Getaldić
Bosanka 59 
getaldic@gmail.comwww.fotoklubmg.hr

Udruga ''Dubrovački izlog''
Izvijačica 1
Tel: 423 091
dubrovacki.izlog@du.t-com.hr

Udruga ''Klapa Skontradura''
Žrtava s Dakse 10
klapa.skontradura@gmail.com

Udruga Dubrovački primorski svatovi
OŠ Mrčevo bb
20234 Orašac
www.dubrovacki-primorski-svatovi.hr, dubrovacki.primorski.svatovi@gmail.com

Udruga za razvoj civilnog društva BONSAI
Svetog Križa 3

Tel: 091 9511 009
ured.vcd@gmail.com, www.udrugabonsai.hr

Udruga Kalamota
Gornje Čelo 40, Otok Koločep
udruga.kalamota@gmail.com

Klapa Ragusa
Buića 10
www.klaparagusa.hr

Kazališna družina Kolarin
Nalješkovićeva 27
Tel: 098 765385
info@kolarin.hr, www.kolarin.hr

Umjetnička organizacija STUDIO LET 777
A. Hembranga 7
bozo.jurjevic@gmail.com

Udruga za promicanje medijske kulture ''Luža''
Frana Supila 3
Tel: 098 904 9221,
igor.miosic@gmail.com, www.luza.hr

Udruga Kinookus
Pera Budmani 3

Tel: 020 428125
www.kinookus.com
kinookus@gmail.com

 
Le Petit Festival du Theatre
Kuparska 1

info@lepetitfestival.com
www.lepetitfestival.com

Udruga ''Sve ostalo je glazba''
Điva Natali 4
Tel: 091 7537710
sveostalojeglazba@yahoo.com
 
Artur Sebastian Design
Od Domina 2

Tel: 098 285398, teabatinic@gmail.com

Sebastian art
Sv.Dominika 5
Tel: 091 4645607 
sebastian.galerija@gmail.com, www.sebastianart.net

Audiovizualni centar Dubrovnik
Od Gaja 60
Tel: 099 432 2042
avcdubrovnik@gmail.com

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa ''Slagalica''
Vrh sela 44
20235 Zaton Veliki

Tel: 020 891559
drustvo_slagalica@yahoo.com, www.slagalica.hr

Umjetnička organizacija Klavirski trio
Fra Filipa Grabovca 17
Tel: 091 880 3938
alberto.frka@gmail.com

Udruga Aklapela 
Vukovarska 26 
Tel: 098 392718

www.aklapela.hr, sibila@dubrovnikpr.com

KUD Sv. Juraj Osojnik
Naguitići 11 
20236 Mokošica 
kudosojnik@gmail.com

Kulturno društvo ''Aster''
Između dolaca 16 
Tel: 098587913

20 236 Mokošica
asterdubrovnik@gmail.com

Udruga Festa Dubrovnik 
Mata Vodopića 22 
Tel: 098 244 567,
festa.dubrovnik@gmail.com

Društvo dubrovačkih trombunjera
Josipa Kosora 34
Tel: 098 393776
dubrovackitrombunjeri@gmail.com

Dubrovački gudački kvartet
Fra Filipa Grabovca 17
Tel: 092 2458810
v.djanic@gmail.com

Stara dubrovačka glazba
Lučarica 8
guverner.baze@gmail.com

Društvo arhitekata Dubrovnik
Iva Vojnovića 24
Tel: 098 9155622
drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com, www.d-a-d.hr

Filatelističko društvo Dubrovnik
Iva Račića 8
Tel: 020/ 432 - 249

Udruga likovnih i primjenjenih umjetnika Stjepko Art
Celestina Medovića 2
Tel: 095 906 1703
www.stjepkomamic.com


Društvo crnogorsko hrvatskog prijateljstva Dubrovačko-neretvanske županije
Điva Natali 4

Tel: 098 9833148

Hrvatsko - rusko društvo ''Umjetnost bez granica''
Lumbura 17, Sustjepan

20236 Mokošica
Tel: 0915121232
tomaskovic@mail.ru
www.umjetnostbezgranica.hr

Umjetnička organizacija ''Genijator''
Marojice Kaboge 8
Tel: 091 733 1346
lenakramaric@gmail.com

Brilliant Events do.o.
Cavtatska 11
Tel: 091 2502588
dubrovnikbrilliant@gmail.com, midsummer-scene.com

Studio Stage
Sv. Križa 10a
Tel: 099 2121 773
stagestudio.info@gmail.com

Dječji zbor Dubrovnik
Vladka Mačeka 50
Tel: 098 862015
paola.zekic@yahoo.com

KUD Ivo Kuljevan Lopud
Obala Iva Kuljevana bb
Tel: 098 907 6114
davor.mage@optinet.hr

Dubrovnik partner d.o.o.
Vukovarska 26
Tel: 098 392 718
sibila@dubrovnikpr.com, www.dubrovnikpr.com

Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost

Obala pape Ivana Pavla II. 44 a
Tel: 098 9716886
emilio.butigan@ckmdubrovnik.hr

Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik – Ana Bašić

Đela Jusića 46

Tel: 092 1251494

abasic377@gmail.com

 

Kulturno – prosvjetna udruga ''Govorimo dubrovački''

Gorica sv. Vlaha 135

Tel: 098 9076114

davor.mage@optinet.hr

 

Majeutika d.o.o,

Svetog križa 3

Tel: 091 528 7744

info@redhistorymuseum.com

 

Udruga hrvatski domobran Dubrovnik

Josipa Kosora 30

Tel: 091 202 1606

zeljko.kulisic@gmail.com

 

Udruga za mlade Maro i Baro

Obala Pape Ivana Pavla II. 44a

Tel: 098 458 156, 020 642751

info@informadur.com, www.informadur.com

 

Camerata Ragusina d.o.o.

Nikole Božidarevića 9

Tel: 091 3447044

mia.milovcic@gmail.com

 

Plan pro d.o.o.

L. Rogovskog 5

Tel: 098 812-485

doris@planpro.eu, www.planpro.eu