Umjetničke organizacije, udruge u kulturi i druge organizacije koje se bave kulturnim programima

 

Gradska glazba
Ispod mira 1 
Tel/fax: 323-574
gradska.glazbadbk@gmail.com

Mješoviti zbor ''Libertas'' 
Sv. Dominika 9 
Tel: 424-367
kpenjak@gmail.com

Dubrovački komorni zbor 
Strossmayerova 3 p.p. 291 
www.dukz.hr
dukz@dukz.hr


Studentski teatar ''Lero''
Frana Supila bb 
Tel/fax: 324-051 
ksenija.medovic@du.t-com.hr 
studentski.teatar.lero@du.t-com.hr


Art radionica Lazareti
Frana Supila 8 
Tel/fax: 324-633
www.arl.hr , arl@du.htnet.hr

Matica iseljenika Dubrovnik
Petilovrijenci 7 
Tel: 436-276, Fax: 436-810
www.matis.hr
dubrovnik@matis.hr

Francuska alijansa Dubrovnik
Don Frana Bulića 4 
Tel/fax: 326-353
www.afd.hr
francuskaalijansa@gmail.com

Slovensko kulturno društvo “Lipa"
Iva Vojnovića 38 
Tel/fax: 332-352
skd-lipa@du.t-com.hr

Hrvatsko-austrijsko društvo
Zeljarica 1 
Tel: 357-001, Fax: 351-408
brankam@edubrovnik.org

Glazbena radionica Sorgo
Lučarica 8 
Tel: 323-105
marija_g_t@yahoo.com

Plesni studio “Step’n’ jazz
Uz Giman 21/a
stepnjazz@gmail.com

Plesni studio Lazareti
Stolačka 1a 
Tel: 411-171
zrinka.japuncic@du.t-com.hr

KUD ''Izvor'' Zaton
Obala S. Radića bb

KUD ''Komolac'' 
Tenturija bb

KUD ''Ivo Kuljevan'' Lopud
Lopud (20022) 
alberto.frka@gmail.com

KUD klapa Amfora
Đura Baglivija 8
Tel: 091 4353 422
klapaamfora@yahoo.com
www.klapa-amfora.hr

KUD ''Selam''
Miha Pracata 3 
Tel: 323-886
zeraldina.krvavac@du.t-com.hr

KDB Preporod
Obala Pape Ivana Pavla II br. 35 
izet.spahovic@du.t-com.hr

Udruga mladih Orlando
Branitelja Dubrovnika 41 
Tel: 321-674
www.klub-orlando.comklub_umo@yahoo.com

Udruga škola filma Šipan
Šipanska luka b.b. (20223) 
www.sipan-film.com
miro@sipan-film.com

Udruga Porporela
Braće Andrijića 7 
www.porporela.hr

Udruga mladeži Hrvatski front
Vukovarska 1 
udruga@hrvatski-front.com

Udruga Konavle art
Bistroće 2 Ćilipi (20213) 
www.konavle-art.hrnovakovic@konavle-art.hr

Udruga Dubrovnik Sevdah
Majkovska 1 
Tel: 418-541

Renesansna udruga Ragvsevum
Kardinala Stepinca 64 
www.ragvsevm.hrinfo@ragvsevm.hr

Ženska klapa Fortuna
Od Križa 4 
klapa.fortuna@gmail.com

Arijel
Bana Josipa Jelačića 61 
www.arijel.org

Kvartet Sorkočević
Petra Krešimira IV 
slobodan.begic@du.t-com.hr

Zavičajni klub otoka Hvara
Kneza Domagoja 15 

Zavičajni klub Imoćana
Tel: 411-957 098/393778
roko.tolic@gmail.com

Zbor Amorette
Od Križa 4
maro.konjevod@babinkuk.com

Društvo dubrovačkih trombunjera
Josipa Kosora 30
Tel: 331-008

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika.
Od Gaja 72 
Tel: 436-701
e-mail: zlata.lucev@gmail.com

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Šetalište kralja Zvonimira 52 
www.hdlu-dubrovnik.hr
hdludubrovnik@gmail.com

Ljubitelji hrvatskih tradicija i prirodnih ljepota
Petilovrijenci 8 
Tel: 321-297
nada.zanze@du.t-com.hr
www.udruga-tradicije-ljepote.hr


Matica Hrvatska – ogranak Dubrovnik
Između Polača 28
Tel: 323-220, Fax: 324-682
matica-hrvatska@du.t-com.hr

HKD Napredak
Zeljarica 1 098/618-943
Tel: 323-503
hkdnapredak-dubrovnik@du.t-com.hr

Europski dom Dubrovnik
Frana Supila 8 098/345140
Tel/fax: 488-621, 420-502
www.edd.hr , info@edd.hr

Družba braće hrvatskog zmaja
Iva Dulčića 12
Tel: 436666
nikola.obuljen@du.t-com.hr

Hrvatski pedagoško-književni zbor
Široka 4 p.p. 174
Tel: 420-090

Hrvatsko knjižničarsko društvo
Cvijete Zuzorić 7 
www.kdd.hr
narodna@dkd.hr

Društvo Dubrovčana Zagreb
Ilica 43/1 
10 000 Zagreb
Tel/fax: 01/492-0453

Udruženje likovnih i primjenjenih umjetnika Dubrovnik (ULIPUD)
Hvarska 46

Udruga Deša
Frana Supila 8
Tel: 020/420-145
info@desa-dubrovnik.hr
www.desa-dubrovnik.hr


Društvo za zaštitu spomeničke baštine i prirode Lopuda
20 222 Lopud
Tel/Fax: 020/759-070

Udruga za očuvanje Dubrovnika
Vukovarska 26
Tel: 020/448-180, fax: 020/358-008
rtomasevic@dubrovnik-preservation.com

Društvo Baština
Od Rupa 3
Tel: 323 056
drustvobastinadubrovnik@gmail.com

Udruga Fulmen
Lozica 93

Udruga Eco vimbula
Gornji prijevor bb
nikolarudenjak@net.hr

Udruga Human event
Branitelja Dubrovnik 41

Dubrovački gudački kvartet
Fra F. Grabovca 17
Tel: 020/436 439
v.djanic@gmail.com

Bošnjačka nacionalna zajednica
Iva Vojnovića 61/A
Tel/Fax: 020/412-784
semsudin.brkovic@du.htnet.hr

Ženska klapa FA Linđo
Andrije Hebranga 81
Tel: 020/419-003, Fax: 020/313-649
klapa@falindjo.com

Klapa Kaše
Lopudska 8
klapakase@gmail.com

Udruga Nazbilj
Iza Karmena 2
srdan.kera@du.t-com.hr

Društvo prijatelja Armenije
Frana Supila 55
Tel: 020/423-928
awiele@inet.hr

Eko centar ''Zeleno sunce''
Od izvora 74 
20236 Mokošica
Tel/Fax: 020/455 155
eko-centar@du.t-com.hr

Dubrovačka art udruga bez granica DART
Između Polača 11
udrugadart@gmail.com

Društvo arhitekata Dubrovnik
Petilovrijenci 2
Tel: 020/322 801, 020/321 055
drustvo.arhitekata.dubrovnik@gmail.comwww.d-a-d.hr

Društvo dubrovačkih pisaca
Svetog križa 8
Tel: 418 470
www.dupisci.hr
boris.njavro@du.t-com.hr

Foto klub Marin Getaldić
Bosanka 59 
getaldic@gmail.comwww.fotoklubmg.hr

Udruga ''Dubrovački izlog''
Izvijačica 1
Tel: 423 091
dubrovacki.izlog@du.t-com.hr

Udruga ''Klapa Skontradura''
Žrtava s Dakse 10
Tel: 020/ 437 567
klapa.skontradura@gmail.com

Mješovita klapa Mareta
Mane Jarnovića 1
Tel: 020/437-999, Fax: 020/436-599
klapa@mareta.hr
www.klapa.mareta.com


Muška klapa Libertas
Vukovarska 42
Tel: 020/356-519, Fax: 020/357-126

Connection Point - udruga građana za promicanje i razvoj računalnih i komunikacijskih tehnologija
Liechtensteinov put 9
Tel: 020/333 578, Fax: 020/333 579
info@connectionpoint.hrwww.connectionpoint.hr

Udruga Dubrovački primorski svatovi
OŠ Mrčevo bb
20234 Orašac
Tel: 494 077, 494 079
dubrovnik.svatovi@gmail.com

Udruga za promicanje multikulturalnih vrijednosti ''Kartolina''
Uz Posat 9
Tel: 098 959 1232
kartolina@ymail.com

Udruga D.R.V.O. Mladih BONSAI
Vukovarska 16, pp 247
ured.vcd@gmail.com
www.volonterskicentar.com
www.mladibonsai.hr

ART FORMAT
info@artformat.hr
www.artformat.hr

Udruga Kalamota
Gornje Čelo 40, Koločep
Tel: 091 202 5588
udruga.kalamota@gmail.com

Komorni trio Domine
Marina Kneževića 6
20 236 Mokošica
Tel: 098 507 350
glorijaj@yahoo.com

Muška klapa Atlant
Donje Obuljeno 14
20 236 Mokošica
Tel: 098 893 853
darko.knezevic@du.t-com.hr

Klapa Ragusa
Buića 10
Tel: 438 738, Fax: 435 111
djuro.braticevic@du.t-com. hr

Kazališna družina Kolarin
Nalješkovićeva 27
Tel: 098 192 7772
E-mail: info@kolarin.hr
www.kolarin.hr

Umjetnička organizacija STUDIO LET 777
A. Hembranga 7
Tel: 091 425 8378
bozo.jurjevic@gmail.com

Udruga Pitar
Obala Pape I.Pavla II. br. 10
Tel: 418 953, 091 7974600
desa969@gmail.com

Udruga za promicanje medijske kulture ''Luža''
Frana Supila 3
Tel: 098 904 9221
www.luza.hr

Udruga studenata Dubrovnika ''Libertas'' 
Savska cesta 25 
10 000 Zagreb 
udruga@usd-libertas.hr

Udruga Kinookus
Pera Budmani 3
20 000 Dubrovnik
www.kinookus.com
kinookus@gmail.com


Najbolji u baštini
Trg kralja Petra Krešimira IV. 7
10 000 Zagreb
org.secretary@thebestinheritage.com
 
''Čovjek na zemlji''
Od izvora 49
20 236 Mokošica
covjek.na.zemlji@gmail.com
 
UMA – ''Udruženi majstori i autori''

Poljice 8
20 234 Orašac
k.bajza.marchinko@gmail.com


Le Petit Festival du Theatre
Od Kaštela 11
20 000 DUBROVNIK
diana.sinanovic@gmail.com

Udruga ''Sve ostalo je glazba''
Điva Natali 4
20 000 DUBROVNIK
ivana.jelaca@yahoo.com
 
Artur Sebastian Design
Od Domina 2
20 000 Dubrovnik

Sebastian art
Sv.Dominika 5
20000 Dubrovnik 
sebastian.galerija@gmail.com

Udruga Atelje ma'AM
Getaldićeva 3
20000 Dubrovnik
maliateljeanamarijamaja@yahoo.com

Udruga Art ''Homa'' 
Žudioska 3 
20000 Dubrovnik

Audiovizualni centar Dubrovnik
Od Gaja 60
20 000 Dubrovnik
avcdubrovnik@gmail.com

Udruga Video ''Star Wars'' 
Ivanska 6 
20000 Dubrovnik
nadapaicc@gmail.com

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa ''Slagalica''
Vrh sela 44
20235 Zaton Veliki
drustvo_slagalica@yahoo.com

Umjetnička organizacija Klavirski trio
Fra Filipa Grabovca 17
20000 Dubrovnik
alberto.frka@gmail.com

Udruga Aklapela 
Vukovarska 26 
20000 Dubrovnik 
www.aklapela.hr
ksenija.matic@gmail.com

Udruga Capoeira Amazonas Dubrovnik
Preradovićeva 11 
Cavtat, Konavle
dubrovnik@amazonas.hr 
www.amazonas.hr

Bravo! Dubrovnik 
Od Gale 1 
20 000 Dubrovnik
info@dubrovnikwinejazz.com
www.dubrovnikwinejazz.com

Udruga Ambient Croatia
Sustjepanska 6
20 000 Dubrovnik
info@parkorsula.com 
www.parkorsula.com

KUD Sv. Juraj Osojnik
Naguitići 11 
20236 Mokošica 
kudosojnik@gmail.com

Kulturno društvo ''Aster''
Između dolaca 16 
20 236 Mokošica
asterdubrovnik@gmail.com

Udruga Festa Dubrovnik 
I. Matijaševića 3 
20 000 Dubrovnik 
festa.dubrovnik@gmail.com

Udruga za promicanje, razvitak i unaprjeđenje kulturno-umjetničke djelatnosti i klapskog pjevanja ''Amfora''
Đura Baglivija 8, 20 000 Dubrovnik
klapaamfora@yahoo.com
www.klapa-amfora.hrHI Laboratorium Tkanje Kulture
Mokri Do 3
20210 Cavtat
Tel: 099 4248668
hi@hilaboratorium.com

Udruga antifašista Dubrovnik
Anice Bošković bb
Tel/Fax: 020 332-737
udruga.antifasista.dubrovnik@du.t-com.hr

Društvo dubrovačkih trombunjera
Josipa Kosora 34
Tel: 020 311 407, 098 393776
tmacan00@gmail.com

Dubrovački gudački kvartet
Fra Filipa Grabovca 17
Tel: 092 2458810
v.djanic@gmail.com

Stara dubrovačka glazba
Lučarica 8, 20 000 Dubrovnik
Tel: 020 323 897
ileana.grazio@du.t-com.hr

Dubrovački plesni teatar
Rusići 11, Čilipi, Konavle
Tel: 091 5477179
dubrovnikdancetheatre@yahoo.com

Udruga Aklapela
Vukovarska 26
20 000 Dubrovnik
Tel: 020 448 187
ksenija.matic@gmail.com

Društvo arhitekata Dubrovnik
Frana Supila 36, 20 000 Dubrovnik
Tel: 098 9155622
drustvo.arhitekata.dubrovnik@gmail.com

Filatelističko društvo Dubrovnik
Iva Račića 8, 20 000 Dubrovnik
Tel: 098 908 0605

Udruga likovnih i primjenjenih umjetnika Stjepko Art
Celestina Medovića 2, 20 000 Dubrovnik
Tel: 095 906 1703
stjepko17@yahoo.com

Društvo crnogorsko hrvatskog prijateljstva Dubrovačko-neretvanske županije
Điva Natali 4, 20 000 Dubrovnik
Tel: 098 9833148

Hrvatsko - rusko društvo ''Umjetnost bez granica''
Lumbura 17, Sustjepan, 20236 Mokošica
Tel: 0915121232, 0915429041
info@umjetnostbezgranica.hr
www.umjetnostbezgranica.hr

Umjetnička organizacija Genijator
Marojice Kaboge 8
lenakramaric@gmail.com