Umjetničke organizacije, udruge u kulturi i druge organizacije koje se bave kulturnim programima

 

Gradska glazba

Ispod mira 1

Tel: 020 323-574, 095 8342872

gradska.glazbadbk@gmail.com

 

Mješoviti zbor ''Libertas''

Sv. Dominika 9

Tel: 020 424-367, 091 7809670

mzlibertas@gmail.com

www.zborlibertas.com

 

Dubrovački komorni zbor

Strossmayerova 3 p.p. 291

Tel: 0996463817

dukz@dukz.hr

 

Studentski teatar Lero

Frana Supila 8

Tel: 098 427635

studentski.teatar.lero@du.t-com.hr

www.teatarlero.hr

 

Art radionica Lazareti

Frana Supila 8

Tel/fax: 020 324-633; 091 324 6330

arl@arl.hr

www.arl.hr

 

Matica iseljenika Dubrovnik

Petilovrijenci 7

Tel: 098 344313

maja.mozara@du.matis.hr

www.matis.hr

 

Francuska alijansa Dubrovnik

Don Frana Bulića 4

Tel: 020 428 520

dubrovnik@alliance-francaise.hr

 

Slovensko kulturno društvo Lipa

Nikole Tesle 9

tbaletic1@gmail.com

 

Hrvatsko-austrijsko društvo Dubrovnik

Zeljarica 1

branka.martinovic.vukovic1@gmail.com

 

Glazbena radionica Sorgo

Lučarica 8

marija_g_t@yahoo.com

 

Plesni studio Step’n’ jazz

Tel: 098 406 812

Rožat donji 11

stepnjazz@gmail.com

 

Plesni studio Lazareti

Stolačka 1a

plesnistudiolazareti@gmail.com

 

KUU Izvor Zaton

Obala S. Radića 65

Tel: 091 7639086

njiric.nikolina@gmail.com

 

KUD Komolac

Tenturija bb, 20236 Mokošica

Tel: 099 2619885

kud.komolac@gmail.com

 

KUD klapa Amfora

Đura Baglivija 8

Tel: 091 4353 422

klapaamfora@yahoo.com

www.klapa-amfora.hr

 

KDB Preporod

Obala Pape Ivana Pavla II br. 35

izet.spahovic@du.t-com.hr

bzkpreporoddubrovnik.hr

 

Udruga mladih Orlando

Branitelja Dubrovnika 41

Tel:  020 312-674

klub_umo@yahoo.com

www.klub-orlando.com

 

Udruga škola filma Šipan

Šipanska luka b.b. (20223)

Tel: 099 216 7653

mbronzic@yahoo.com. info@sipan-film.com

www.sipan-film.com

 

Ženska klapa Fortuna

Od Križa 4

klapa.fortuna@gmail.com

 

Kvartet Sorkočević

Petra Krešimira IV, 47

slobodan.begic@du.t-com.hr

 

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika

Nikole Tesle 11

Tel: 098 180 1221

kozul.valter@gmail.com, dulu.dubrovnik@gmail.com

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik

Šetalište kralja Zvonimira 32

Tel: 091 8987322

hdludubrovnik@gmail.com

 

Matica Hrvatska – Ogranak Dubrovnik

Između Polača 28

Tel: 323-220

mhdubrovnik@optinet.hr

www.matica-hrvatska-dubrovnik.com

 

HKD Napredak

Iva Vojnovića 31

Tel: 091 4666 444

hkdnapredakdu@gmail.com

 

Europski dom Dubrovnik

Nikole Tesle 9

info@edd.hr

 

Družba Braća hrvatskog zmaja – Zmajski stol Dubrovnik

Iva Vojnovića 31

Tel: 091 3758923

zstol-dubrovnik@dbhz.hr

www.dbhz.hr

 

Udruga Deša

Frana Supila 8

Tel: 020/420-145

info@desa-dubrovnik.hr

www.desa-dubrovnik.hr

 

Društvo za unaprjeđivanje i poticanje narodnog stvaralaštva BAŠTINA Dubrovnik

Od Čempresa 9

jagoda.konjuh@zod.hr

drustvobastinadubrovnik@gmail.com

 

Ženska klapa FA Linđo

Andrije Hebranga 81

lindjovke@yahoo.com

 

Klapa Kaše

Neumska 6

Tel: 092 3369780

info@klapakase.hr

www.klapakase.hr

 

Društvo prijatelja Armenije

Frana Supila 55

awiele@inet.hr

 

Eko centar ''Zeleno sunce''

Od izvora 74

20236 Mokošica

Tel: 020 453850

eko-centar@du.t-com.hr

 

Dubrovačka art udruga bez granica DART

Između Polača 11

Tel: 098 285 398

udrugadart@gmail.com

 

Društvo dubrovačkih pisaca

Svetog križa 8

Tel: 020 418 470

boris.njavro@du.t-com.hr

www.dupisci.hr

 

Foto klub Marin Getaldić

Bosanka 59

getaldic@gmail.com

www.fotoklubmg.hr

 

Udruga Dubrovački izlog

Izvijačica 1

Tel: 423 091

dubrovacki.izlog@du.t-com.hr

 

Udruga Klapa Skontradura

Žrtava s Dakse 10

klapa.skontradura@gmail.com

 

Udruga Dubrovački primorski svatovi

OŠ Mrčevo bb

20234 Orašac

dubrovacki.primorski.svatovi@gmail.com

www.dubrovacki-primorski-svatovi.hr

 

Udruga za razvoj civilnog društva BONSAI

Svetog Križa 3

Tel: 091 9511 009

ured.vcd@gmail.com

www.udrugabonsai.hr

 

Udruga Kalamota

Gornje Čelo 40, Otok Koločep

udruga.kalamota@gmail.com

 

Klapa Ragusa

Buića 10

www.klaparagusa.hr

 

Kazališna družina Kolarin

Nalješkovićeva 27

Tel: 098 765385

info@kolarin.hr, www.kolarin.hr

 

Umjetnička organizacija STUDIO LET 777

A. Hembranga 7

bozo.jurjevic@gmail.com

 

Udruga za promicanje medijske kulture Luža

Frana Supila 3

Tel: 098 904 9221

igor.miosic@gmail.com

www.luza.hr

 

Udruga Kinookus

Pera Budmani 3

Tel: 020 428125

kinookus@gmail.com

www.kinookus.com

 

Le Petit Festival du Theatre

Kuparska 1

info@lepetitfestival.com

www.lepetitfestival.com

 

Udruga Sve ostalo je glazba

Điva Natali 4

Tel: 091 7537710

sveostalojeglazba@yahoo.com

 

Artur Sebastian Design

Od Domina 2

Tel: 098 285398

teabatinic@gmail.com

 

Sebastian art

Sv.Dominika 5

Tel: 091 4645607

sebastian.galerija@gmail.com

www.sebastianart.net

 

Audiovizualni centar Dubrovnik

Od Gaja 60

Tel: 099 432 2042

avcdubrovnik@gmail.com

 

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa Slagalica

Vrh sela 44

20235 Zaton Veliki

Tel: 020 891559

drustvo_slagalica@yahoo.com

www.slagalica.hr

 

Umjetnička organizacija Klavirski trio

Fra Filipa Grabovca 17

Tel: 091 880 3938

alberto.frka@gmail.com

 

Udruga Aklapela

Vukovarska 26

Tel: 098 392718

sibila@dubrovnikpr.com

www.aklapela.hr

 

KUD Sv. Juraj Osojnik

Naguitići 11

20236 Mokošica

kudosojnik@gmail.com

 

Kulturno društvo Aster

Između dolaca 16

Tel: 098587913

20 236 Mokošica

asterdubrovnik@gmail.com

 

Udruga Festa Dubrovnik

Mata Vodopića 22

Tel: 098 244 567

festa.dubrovnik@gmail.com

 

Društvo dubrovačkih trombunjera

Josipa Kosora 34

Tel: 098 393776

dubrovackitrombunjeri@gmail.com

 

Dubrovački gudački kvartet

Fra Filipa Grabovca 17

Tel: 092 2458810

v.djanic@gmail.com

 

Stara dubrovačka glazba

Lučarica 8

guverner.baze@gmail.com

 

Društvo arhitekata Dubrovnik

Iva Vojnovića 24

Tel: 091 561-2370

drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com

www.d-a-d.hr

 

Filatelističko društvo Dubrovnik

Iva Račića 8

Tel: 020/ 432 – 249

 

Udruga likovnih i primijenjenih umjetnika Stjepko Art

Celestina Medovića 2

Tel: 095 906 1703

www.stjepkomamic.com

 

Društvo crnogorsko hrvatskog prijateljstva Dubrovačko-neretvanske županije

Điva Natali 4

Tel: 098 9833148

 

Hrvatsko - rusko društvo Umjetnost bez granica

Lumbura 17, Sustjepan

20236 Mokošica

Tel: 0915121232

tomaskovic@mail.ru

www.umjetnostbezgranica.hr

 

Umjetnička organizacija Genijator

Marojice Kaboge 8

Tel: 091 733 1346

lenakramaric@gmail.com

 

Brilliant Events d.o.o.

Cavtatska 11

Tel: 091 2502588

dubrovnikbrilliant@gmail.com

midsummer-scene.com

 

Studio Stage

Sv. Križa 10a

Tel: 099 2121 773

stagestudio.info@gmail.com

 

Dječji zbor Dubrovnik

Vladka Mačeka 50

Tel: 098 862015

paola.zekic@yahoo.com

 

KUD Ivo Kuljevan Lopud

Obala Iva Kuljevana bb

Tel: 098 907 6114

davor.mage@optinet.hr

 

Dubrovnik partner d.o.o.

Vukovarska 26

Tel: 098 392 718

sibila@dubrovnikpr.com, www.dubrovnikpr.com

 

Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost

Obala pape Ivana Pavla II. 44 a

Tel: 098 9716886

emilio.butigan@ckmdubrovnik.hr

 

Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik – Ana Bašić

Đela Jusića 46

Tel: 092 1251494

abasic377@gmail.com

 

Kulturno – prosvjetna udruga Govorimo dubrovački

Gorica sv. Vlaha 135

Tel: 098 9076114

davor.mage@optinet.hr

 

Majeutika d.o.o,

Svetog križa 3

Tel: 091 528 7744

info@redhistorymuseum.com

 

Udruga hrvatski domobran Dubrovnik

Josipa Kosora 30

 

Udruga za mlade Maro i Baro

Obala Pape Ivana Pavla II. 44a

Tel: 098 458 156, 020 642751

info@informadur.com

www.informadur.com

 

Camerata Ragusina d.o.o.

Nikole Božidarevića 9

Tel: 091 3447044

mia.milovcic@gmail.com

 

Plan pro d.o.o.

L. Rogovskog 5

Tel: 098 812-485

doris@planpro.eu

www.planpro.eu