REDU Održano predavanje o kompostiranju

ReDu

 

 

 

 

U sklopu projekta “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" u hotelu Hilton Imperial održano je predavanje “Kompostiranje" stručne suradnice u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, magistre inženjerke agronomije Ivana Paladin Soče.

 

Predavačica je objasnila što je kompostiranje, koji je cilj kompostiranja i kako izgleda taj proces u svrhu odgovornog gospodarenja otpadom odnosno kako ga smanjiti, a kao dobar primjer naveden je vrtić Pčelica u Mokošici. Istaknula je kako kompostiranje označava biološku razgradnju biootpada: otpad iz vrtova i parkova koji je biorazgradiv, hrana, kuhinjski otpad i slično uz prisustvo zraka pri čemu nastaje humus. To je proces biološke razgradnje organskog dijela otpada.

 

- Cilj kompostiranja je oživjeti tlo jer u živom tlu raste i živa biljka. Jedan od najvažnijih učinaka upotrebe komposta je promicanje same biologije tla. U tlu žive organizmi, među kojima i oni mali, koje možemo vidjeti jedino mikroskopom. Ti organizmi imaju širok raspon funkcija i imaju bitnu ulogu u određivanju funkcioniranja sustava tla, a to funkcioniranje ovisi o količini organske tvari koju unosimo u tlo pomoću komposta. Jedna od najvažnijih uloga je to što je ona izvor energije za mikroorganizme i bez te organske tvari u tlu ni mikroorganizmi ne mogu živjeti. Unošenjem komposta, mi unosimo u tlo te tako poboljšavamo plodnost tla, a time i bolju kvalitetu plodova koji se ubiru. - naglasila je Paladin Soče.

 

Projekt “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" ukupno je vrijedan 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna. Projekt predviđa niz aktivnosti koje će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada.

lijevo
desno