“Grad ZA djecu” - Poslijepodnevna smjena u vrtićima, rad subotom i novi programi

Grad ZA djecu
EU fondovi

 

U sklopu EU projekta “Grad ZA djecu - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“ u određenim dječjim vrtićima, sastavnicama ustanove Dječji vrtići Dubrovnik, pruža se usluga poslijepodnevnog rada, kao i rada subotom s ciljem usklađivanja radnog vremena dječjih vrtića s potrebama roditelja, a čime se doprinosi ravnoteži poslovnog i obiteljskog života. Također, zahvaljujući dobivenim sredstvima, uvedeno je pružanje usluga u vrtiću na Lopudu i tijekom ljeta.

 

Kako bi se navedeni programi proveli do sada je u okvir projekta zaposleno 16 odgojitelja, 13 asistenata, 4 spremačice, a uskoro će se raspisati natječaji za logopeda (1), psihologa (1), edukacijskog rehabilitatora(1), asistente (2), čistačice (2) i za kuharice (2).

 

Nabavljena je informatička oprema (videnadzor u DV „Pčelica“, prijenosno računalo i projektor), a nabavit će se i nova oprema kojom bi se unaprijedio standard u dubrovačkim vrtićima, pa će vrtić „Pile“ dobiti opremu za vanjsko igralište, a „Pčelica“ i „Palčica“ opremanje senzornih soba za djecu s poteškoćama u razvoju. S obzirom da se u Dječjim vrtićima Dubrovnik razvijaju dva posve nova, posebna programa – Montessori i sportski program, nabavlja se i oprema za njihovo provođenje i  to za opremanje Montessori soba u „Škatulici“, „Pčelici“ i „Palčici“ te opremanje sportskom opremom dječjih vrtića „Pile“, „Ciciban“ i „Palčica“.

 

Naime, projekt “Grad ZA djecu - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavuranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“ ukupne je vrijednosti 14.080.986,10 kuna, a u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Osim dodatnih zapošljavanja, kao i nabave opreme, u cilju unaprjeđenja usluga financiraju se i brojne edukacije usmjerene ka jačanju stručnih kompetencija za kojim je stručna služba vrtića iskazala interes.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Dubrovnika.