Početak realizacije projekta TUP - Novi europski Bauhaus

Prvi sastanak s koordinatorima projekta na temu transformacije TUP-ovih prostora u Gružu kroz program „Novi europski Bauhaus“ održan je danas. 

 

Kroz projekt će se izraditi sva potreba dokumentacija kojom će biti predviđeni novi kulturni sadržaji na području TUP-a te također filmski studio, koji se planira urediti u jednoj od TUP ovih hala.

 

Vizija Grada Dubrovnika je da prostori TUP-a u Gružu budu novo mjesto društvenog okupljanja, ali istovremeno i centar stvaranja novih radnih mjesta gdje se fokus miče s uslužne gospodarske djelatnosti na kreativnu industriju, prvenstveno na filmsku.

 

Na prvom sastanku su dogovoreni daljnji koraci, a to je formiranje strateških timova za daljnji razvoj ideje TUP-a kao Novog europskog Bauhaus projekta. Stoga će za potrebe ovog projekta Grad Dubrovnik, među ostalim, u interdisciplinarni tim stručnjaka uključiti predstavnike lokalnih visokoobrazovnih institucija, lokalne organizacije civilnoga društva, kao i druge lokalne stručnjake koji će različitim znanjima i vještinama dodatno doprinijeli razvoju samog projekta.

 

Podsjetit ćemo, upravo je projekt TUP-a prepoznat kao jedan od 20 europskih projekata na razini cijele EU koji je podržala Europska komisija.

lijevo
desno