Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“

 

Poziv ima za cilj jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.


Prihvatljivi prijavitelj su mikro, mala ili srednja poduzeća koja su u trenutku prijave registrirana u sektoru prerađivačke industrije.

 

Poduzetnicima je na raspolaganje stavljeno 1.140.000.000 kuna, a poziv je otvoren do kraja svibnja.

 

Potencijalni prijavitelji mogu zatražiti od 500.000 kuna do 7.500.000 kuna potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, inovacije procesa i organizaciju poslovanja te usluge usavršavanja, savjetodavne usluge i ostale prateće aktivnosti.

 

Više informacija o tekstu Javnog poziva na sljedećoj poveznici:  https://razvoj.gov.hr/objavljen-je-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju-u-okviru-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020/4571