NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA DUBROVNIK

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA  U

HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA DUBROVNIK

 

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik, strukovna nacionalna udruga likovnih i multimedijalnih umjetnika sa sjedištem u Dubrovniku, raspisuje Natječaj za prijem novih članova.

 

Rok za prijavu je 28.6.2019.

Kotizacija se ne naplaćuje.

Godišnja članarina iznosi 200 kn.

 

 

O HDLUDU

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik kontinuirano djeluje preko sedamdeset godina,  prvo kao podružnica Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske (ULUH), a potom kao Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik. HDLUDU dobrovoljno je strukovno nevladino i nestranačko udruženje vizualnih umjetnika koji žive i djeluju na području Dubrovnika, Dubrovačko - neretvanske županije, Republike Hrvatske i vizualnih umjetnika koji žive i djeluju izvan područja Republike Hrvatske a njihovo djelo pripada regionalnoj i hrvatskoj kulturi i umjetnosti te vizualnih umjetnika - stranih državljana koji u Dubrovačko - neretvanskoj županiji i Republici Hrvatskoj imaju dozvolu za rad i djelovanje.

 

Ciljevi HDLUDU su kontinuirano i sustavno doprinositi jačanju produkcije, promocije, afirmacije i prezentacije vizualnih umjetnika, podržavati i štititi slobodu likovnog i multimedijalnog stvaralaštva, unaprijeđivati položaj umjetnika u društvu, sudjelovati u oblikovanju kulturne politike grada, županije i Republike Hrvatske te  svojim djelovanjem i aktivnostima doprinositi osnaživanju polja kulture i umjetnosti kao aktivnih pokretača pozitivnih promjena u društvu.

Obaveze i odgovornosti članova su sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja, redovito plaćati članarinu te vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem kontinuirano promicati likovnu i  multimedijalnu umjetnost .

 

 

UVJETI ZA PRIJEM:

 

Temeljem članka 13. Statuta HDLUDU o prijemu u članstvo, redovitim članom može postati svaka fizička osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 

 1. da je punoljetni hrvatski državljanin ili strani državljanin sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj;

 2.da ima odgovarajuću strukovnu spremu s diplomom jednog od priznatih studija likovnih ili vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova  ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu;

3.  ako osoba nema odgovarajuću strukovnu spremu uvjet je da aktivno djeluje na području likovnog i multimedijalnog stvaralaštva najmanje pet (5) godina, što dokazuje iscrpnom dokumentacijom / kriteriji  za procjenu su: umjetnička kvaliteta likovnog i multimedijalnog stvaralaštva, sudjelovanje na samostalnim, grupnim i žiriranim izložbama u relevatnim prostorima, dugogodišnje kontinurano likovno i multimedijalno djelovanje

4. da je osoba zainteresirana za djelovanje i na području Dubrovačko-neretvanske županije

 

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

 

Temeljem članka 14.Statuta HDLUDU, za primanje u članstvo HDLUDU, kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaiju:

 

-  zahtjev za prijem u članstvo

-  profesionalni životopis

- dokaz o državljanstvu ili o prebivalištu (preslika domovnice ili dokaz o prebivalištu ili boravištu),

-  dokaz o strukovnom obrazovanju (ovjerenu kopiju diplome)

-  dokumentaciju o umjetničkom djelovanju / (originali, kopije ili skenovi kataloga samostalnih, žiriranih, skupnih izložbi i projekata u relevantnim prostorima, poveznice na internetu, i sl ).

 

 

NAČIN I ROK PRIJAVE:

 

Materijali se dostavljaju isključivo u fizičkom obliku, složeni u porfolio A4 formata. Dokumentacija u digitalnom obliku (CD-i ili DVD-i) treba biti priložena u portofoliu.

 

Prijave se šalju na:

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik

POSTE  RESTANTE

P.u. Vukovarska 16

20000 Dubrovnik

 

 

REZULTATI NATJEČAJA

 

Komisija za prijem novih članova razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijave. Rezultati natječaja biti će objavljeni  do 15.7.2019 . Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni putem maila ili poštom.

 

 

UPIS U ČLANSTVO:

 

Dokumentacija primljenih članova biti će zadržana u bazi podataka članova. Prilikom upisa potrebno je donijeti ili poslati  dvije fotografije dimenzija 3 x 3 cm i dokaz o plaćenoj godišnjoj članarini.

 

Kontakt : hdludubrovnik@gmail.com