Kroz ITU mehanizam do novih ulaganja u predškolski odgoj, sportsku i društvenu infrastrukturu

ITU Mehanizam

Nakon sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća, na kojima je predstavljen prvi nacrt Strateškog okvira Strategije, idući korak u provedbi ITU mehanizma je usvajanje Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana.

 

Putem ITU mehanizma na Urbanom području Dubrovnik pruža se mogućnost financiranja širokog spektra investicija, a koje, između ostalog, uključuje infrastrukturu predškolskog odgoja (radovi i opremanje vrtića), javnu turističku, sportsku i društvenu infrastrukturu kao i ulaganja u digitalne usluge i proizvode.

 

Komunikacijska strategija služi kao vodič krajnjim korisnicima za sve aktivnosti. Za financijsko razdoblje od 2021. – 2027. godine Hrvatskoj će na raspolaganju u sklopu ovog mehanizma biti 5,16 milijardi kuna.

 

Grad Dubrovnik, Partnersko i Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Dubrovnik će u narednom razdoblju nastaviti usku suradnju s Izrađivačem Strategije razvoja, prvenstveno na dovršetku nacrta Strateškog okvira Strategije te na Akcijskom planu Strategije razvoja nakon čega će se isto uputiti i na javno savjetovanje.