Konačna Lista reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

Na temelju Odluke o najmu stanova i na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković Zaključkom je utvrdio konačnu Listu reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam koja se nalazi ispod ove objave u vezanim dokumentima.

Povjerenstvo za davanje stanova u najam na sjednici održanoj 16. siječnja 2024. godine donijelo je prijedlog liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam, a koja je objavljena 19. siječnja 2024. godine na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, na web stranici Grada Dubrovnika i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik.

Na prijedlog Liste reda prvenstva svaka osoba s liste imala je pravo pisanog prigovora na obavljeno bodovanje i utvrđeni redoslijed na listi.

Sukladno Odluci, prigovor se podnosio gradonačelniku putem nadležnog upravnog odjela, i to u roku od 15 dana od dana objave prijedloga liste reda prvenstva. Nakon odlučivanja po prigovorima, na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva.

 

PRIJEDLOG LISTE NALAZI SE ISPOD OVE OBJAVE U VEZANIM DOKUMENTIMA. 

 

Više: 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 12. srpnja 2023. godine donijelo je Odluku o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 15/23, u daljnjem tekstu; Odluka).

Stanovi se daju u najam putem konačne Liste reda prvenstva, a koja se formira temeljem javnog natječaja kojeg objavljuje gradonačelnik Grada Dubrovnika.

S obzirom na protek vremena od 2018. godine od kad je prethodna lista stupila na snagu, uzimajući u obzir promjene socijalno-imovinskog statusa podnositelja zahtjeva, pristupilo se objavi javnog natječaja za utvrđivanje nove konačne Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam. 

Slijedom navedenog, a na osnovi odredbe članka  20. Odluke i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 25. listopada 2023. godine KLASA: 371-01/23-01/135, URBROJ: 2117-1-01-23-02, 28. listopada 2023. godine objavljen je Javni natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam.

Predmet Javnog natječaja je utvrđivanje konačne Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam u vlasništvu Grada Dubrovnika temeljem Odluke.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na službenoj web stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik. Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam bio je 30 dana računajući od dana objave natječaja, odnosno obavijesti o objavi javnog natječaja u javnom glasilu.

Stanovi se daju u najam podnositeljima zahtjeva ovisno o njihovom redoslijedu na konačnoj Listi reda prvenstva prema ostvarenom ukupnom broju bodova u onom trenutku kad Grad Dubrovnik ima na raspolaganju slobodan stan i stan pogodan za stanovanje koji odgovara potrebama podnositelja zahtjeva te članovima njihovih obiteljskih domaćinstava.