Javni poziv za Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022.

Sukladno svojim zakonskim ovlastima, Dubrovački savez športova raspisuje Javni poziv za predlaganje šporskih programa u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022.

 

Na prijedlog Skupštine Dubrovačkog saveza športova, Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. donijet će Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, sukladno rezerviranim sredstvima u gradskom proračunu za 2022.

 

Proračunska sredstva namjenski će se rasporediti korisnicima sukladno Pravilniku o mjerilima i krirterijima za vrjednovanje Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022.

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga otvoren je od 11. listopada do 8. studenog 2021.