Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacije iz područja skrbi o stradalnicima i sudioncima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021.

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, objavljuje Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacije iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021. 

Financijska sredstva za ostvarenje ovog javnog poziva osigurao je Grad Dubrovnik u svom proračunu za 2021. u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna, a odnose se na dva prioritetna područja:

1. "Zajedno u ratu, zajedno u miru" u iznosu od 180.000,00 kuna u područjima:

- smanjenja nasilja, prevencije ovisnosti, socijalne isključenosti, sve u svrhu podizanja kvalitete života stradalnika i sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kroz modele psihosocijalne i zdravstvene podrške;

- rehabilitacije i povratka na tržište rada putem radno-okupacijskih aktivnosti kao vida rehabilitacije i socijalizacije namijenjenih stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;

- suradnje s udrugama iz drugih hrvatskih gradova, s naglaskom na suradnju s Gradom Vukovarom, gradom prijateljem;

- održavanja spomenika i spomen obilježja iz Domovinskog rata na cijelom administrativnom području grada Dubrovnika;

- održavanje programa, projekata i manifestacija u okviru kojih se provode športske i druge aktivnosti koje imaju memorijalni značaj za stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu.

2. Manifestacije od značaja za Grad Dubrovnik u području skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna.

Kroz ovo prioritetno područke sufinancirat će se i druge manifestacije koje će kandidirati same udruge proistekle iz Domovinskog rata, a koje udovoljavaju kriterijima vrjednovanja nadležnog povjerenstva za ocjenu programa i manifestacija.

Rok za prijavu projekta po ovom javnom pozivu je 9. travnja 2021.