Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Programa potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za 2023. godinu (srpanj-rujan) na državnoj trajektnoj liniji broj 831 Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik i obratno

Zatvorena savjetovanja s javnošću