Grad Dubrovnik osnivački član nove Lokalne akcijske skupine u ribarstvu – FLAG „Šabakun“

EU fondovi

Osnivačka skupština nove Lokalne akcijske skupine u ribarstvu – FLAG „Šabakun“ održana je 11. listopada u prostorijama Studentskog doma u Dubrovniku. Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (engl. Fisheries Local Action Group – FLAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnije aktivnosti FLAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije, te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

U Hrvatskoj trenutno postoji 14 FLAG-ova s 3 novoosnovana FLAG-a u najavi za naredno programsko razdoblje. Očekuje se da će Javni poziv Ministarstva poljoprivrede biti raspisan do studenog 2021., a maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji će biti na raspolaganju svakom FLAG-u iznositi će do 16 milijuna kuna što uključuje pripremnu potporu od 700.000 kuna za izradu provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu i za tehničke i administrativne poslovanja ureda FLAG-a. Nakon evaluacija svih 17 lokanih strategija, prvi natječaji za potpore ribarima bit će raspisani početkom 2023. godine. Primjer projekta koji su implementirani u prošlom programskom razdoblju su adaptacija i opremanje postojećih ribarnica, izgradnja i nabava novih ribarnica, nabava specijaliziranih dizalica i višenamjenskih plovila te sufinanciranje raznih manifestacija koje promiču ribarstvo i školjkarstvo.

 

Osnivačkoj skupštini FLAG-a su nazočili predstavnici jedinica lokalne samouprave, te predstavnici civilnog i gospodarskog sektora koji su ujedno postali i članovi novog FLAG-a. Na sjednici je sudjelovalo 26 osnivačkih članova, od toga deset članova predstavnika javnog sektora, tri predstavnika civilnog, te trinaest predstavnika gospodarskog sektora. Sjedište novog FLAG-a bit će u Dubrovniku u kojem se nalazi 63 registriranih ribara. Novi FLAG obuhvaća Grad Dubrovnik i općine Konavle, Župa Dubrovačka, Mljet, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka i Lastovo, područje s ukupno 189 registriranih ribara.

 

Na konstituirajućoj sjednici izabrani su Upravni i Nadzorni odbor udruge. Predsjednikom je imenovan g. Ivo Glavić, vlasnik ribarskog obrta „GOF“ sa Šipana, za voditelja FLAG-a izabran je g. Mato Oberan, predsjednik Ceha za ribarstvo Dubrovačko-neretvanske županije i voditelj FLAG-a Južni Jadran, a za likvidatora Nikola Kalafatović, tajnik Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije. Dubrovačka razvojna agencija DURA pružat će tehničku pomoć Gradu Dubrovniku u aktivnostima vezanim za provedbu projekata FLAG-a.