Ekološka radionica na Lokrumu u sklopu projekta „ReDu“

EU fondovi
ReDu

 

 

 

 

 

U sklopu projekta “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" na Lokrumu je održana eko radionica namijenjena najmlađima. Radionicu su vodile djelatnice Čistoće Dubrovnik gđe. Lucija Kusalić i Vikica Bautović, a na istoj su sudjelovali učenici Osnovne škole Antuna Masle iz Orašca.

 

Na radionici su učenici naučili kakve posljedice otpad, ako nije pravilno zbrinut, ostavlja na prirodu i ljudsko zdravlje te na koji način mogu doprinijeti očuvanju ekosustava.

 

Aktivnim učenjem te izravnim susretom s okolišem, usvojena znanja o otpadu i njegovom zbrinjavanju djeca su mogla uočiti probleme, te pronalaziti načine njihova rješavanja. Na ovaj način se od najranijih dana kod djece razvija ekološka osviještenost te potiče na ispravno reagiranje na posljedice ljudskog nemara prema prirodi što je i cilj ovoga projekta.

 

Na kraju radionice učenicima su podjeljene slikovnice, bojanke i brošure izrađene u sklopu projekta.

 

 

 

Projekt “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" ukupno je vrijedan 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna.

 

Projekt predviđa niz aktivnosti koje će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Dubrovnika.

 

lijevo
desno