Dječjim vrtićima Dubrovnik uručeno dostavno vozilo nabavljeno kroz EU projekt „Grad za djecu“

EU fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred Dječjim vrtićem „Palčica“ u ponedjeljak je uručeno dostavno vozilo nabavljeno za potrebe dubrovačkih dječjih vrtića, a financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz EU projekt „Grad ZA djecu“.

 

Ključeve vozila vrijednog 136.598,79 kuna ravnateljici Dječjih vrtića Dubrovnik Boji MIlan Mustać uručio je gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

 

-„Više puta smo isticali važnost korištenja EU fondova, a ova gradska uprava do sada je osigurala financiranje preko 200 milijuna kuna bespovratnih sredstava, s tim da do kraja mandata možemo dosegnuti milijardu kuna iz europskih fondova“, rekao je gradonačelnik Franković poručivši kako se posebno u vremenima ekonomske krize projekti Grada Dubrovnika mogu i moraju izvoditi financiranjem putem dostupnih fondova Europske unije, a sve s ciljem, naglasio je, podizanja kvalitete života svih skupina naših sugrađana.

 

Ravnateljica DV Dubrovnik Milan Mustać zahvalila je na donaciji koja će Ustanovi u prvom redu pomoći u segmentu prijevoza hrane za potrebe jedinica Dječjeg vrtića „Pčelica“. Ravnateljica je rekla kako programe dječjih vrtića na području Mokošice pohađa preko 500 djece.

 

Pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž podsjetila je da je u sklopu projekta „Grad za djecu“ u prethodnom razdoblju već nabavljena oprema za uređenje igrališta DV Pile te oprema za provođenje Montessori programa, oprema za provođenje  sportskog programa i senzorne sobe u ukupnoj vrijednosti od 820 tisuća kuna. Nabavljena je i informatička oprema za DV Pčelica (video nadzor, prijenosno računalo i projektor). U sklopu projekta uvedena je usluga poslijepodnevne smjene, kao i rad subotom u određenim dječjim vrtićima, pružanje usluge u vrtiću na Lopudu i tijekom ljeta, zaposlili su se brojni odgojitelji, asistenti, djelatnici u tehničkom osoblju i u drugom stručnom kadru poput psihologa, a financiraju se i brojne edukacije usmjerene ka jačanju stručnih kompetencija za kojim je stručna služba vrtića iskazala interes.

 

Podsjetimo, projekt „Grad ZA djecu - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“ ukupne vrijednosti 14.080.986,10 kuna u potpunosti  je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Nakon faze I ovog projekta, koja završava u travnju 2021. godine, Grad Dubrovnik će nastavak projektnih aktivnosti osigurati prijavom na fazu II.

 

 

 

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Dubrovnika