Dječji vrtići Dubrovnik bez liste čekanja

Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik, nakon provedenog postupka upisa za pedagošku godinu 2019/2020, utvrdilo je listu prvenstva za upis djece u jaslice i dječje vrtiće.

Upisana su sva djeca koja ispunjavaju propisane uvjete za upis, njih 323, od čega je 224 djece u programu jaslica, a 99 djece u programu vrtića.

Odbijen je 31 zahtjev zbog neispunjavanja potrebnih uvjeta: prebivalište izvan području Grada Dubrovnika, neodgovarajuća dob djeteta te neispunavanje uvjeta iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik donijelo je odluku da će se u rujnu objaviti oglas za naknadni upis za možebitna slobodna mjesta koja se u međuvremenu pojave.