8. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 26. siječnja 2022., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-08                                                     

Dubrovnik, 17. siječnja 2022.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

Sazivam  8. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za srijedu, 26. siječnja 2022., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog odluke o izradbi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica.

 

3.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju jamstva Hotelu Gruž d.d.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d.

 

5.    Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

6.    Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – šetnica Nika i Meda Pucića.

 

7.    Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – šetnica Solitudo – Hotel President.

 

8.    Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

9.    Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

10.  Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

11.  Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

12.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

13.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2022. godinu.

 

14.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2022. – 2024. godine.

 

15.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

16.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik.

 

17.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice javne ustanove Dubrovački muzeji.

 

18.  Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika.

 

 

O 18. točki predloženog dnevnog reda raspravljat će se i odlučivati bez nazočnosti javnosti.

 

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika možete dobiti na uvid u Službi Gradskog vijeća u uredovno vrijeme.

 

Prijedlozi akata za točke 16. i 17. predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.