22 MILIJUNA EURA ZA STRATEŠKE PROJEKTE - Grad Dubrovnik se uspješno prijavio na ITU mehanizam

ITU Mehanizam

Grad Dubrovnik uspješno se prijavio na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Dubrovnik i okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata, za koje postoji mogućnost da će se realizirati i kroz druge izvore financiranja pa će i drugi projekti ulaziti u ITU mehanizam.

 

Nastavno na prijavu, u srijedu je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije održan sastanak na kojem je sudjelovala pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž, a na kojem se detaljnije razgovaralo o planiranim projektima i raspravljalo o otvorenim pitanjima. Projekti su pozitivno ocijenjeni te su gradskoj upravi sugerirani daljnji koraci u procesu prioritizacije istih.

 

Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u Republici Hrvatskoj iznose 681,28 milijuna eura. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Urbano područje Dubrovnik s Gradom Dubrovnikom kao grad središtem te općinama Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle kao sastavnicama uspostavljeno je u srpnju 2021.  Prijavi je prethodila izrada Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik usvojena od strane Koordinacijskog i Partnerskog vijeća te je prošla proces savjetovanja s javnošću, a koja je preduvjet svih ulaganja kroz ITU mehanizam.

 

Grad Dubrovnik pripremio je potpunu dokumentaciju za niz projekata koji se planiraju financirati sredstvima iz dostupnih fondova Europske unije, među ostalima i iz ITU mehanizma. Jedna od ključnih investicija, kao dio integriranog razvojnog programa Dubrovnik 2030 i projekta Poštujmo Grad, je Park 'n' Ride sustav na području Pobrežja čime bi se prometno rasteretilo uže gradsko područje.

 

Široki spektar mogućih investicija obuhvaća i nabavu ekološki prihvatljivih vozila i voznog parka te ulaganja u zelenu infrastrukturu pa se među prijavljenim projektima ističu i projekt rekonstrukcija parka u Pilama, prostora oko Platane na Brsaljama, kao i Parka Gradac čime bi se ozelenio i potpuno krajobrazno preuredio prostor od Pila do Boninova.