Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine" br. 83/23 - dalje u tekstu Zakon) Županijske povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

 

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljive napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Dubrovačko-neretvanske županije koje će zaprimljene prijedloge i primjedbe uvrstiti u izvješće o javnoj raspravi.

 

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene. Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Dubrovačko-neretvanske županije donijelo je prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik, Grad Dubrovnik.

 

Slijedom navedenog, pozivamo Vas da odmah po zaprimanju ovog dopisa na oglasnu ploču i mrežne stranice Grada objavite dostavljeni prijedlog granice pomorskog dobra na javni uvid u trajanju od 30 dana.

 

Kontakt u Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, vezano za predmetno je 351-464, 351-458.