POZIV NA TESTIRANJE - temeljem javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina, na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca I – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina, na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca I – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca, upućuje:

POZIV  NA  TESTIRANJE

Dana 10. travnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I. kat, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina, na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca I – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.