PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028. godine

Na temelju odredbe članka 71.stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br.83/23), članka 18. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br.5/24),Odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o ponovljanju javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br.14/24) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br.2/21) Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 05.svibnja 2024.godine raspisuje

 

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području

grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028. godine

 

 

Predmet Ponovljenog javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području grada Dubrovnika za obavljanje gospodarskih djelatnosti  za razdoblje 2024.-2028.godine sukladno tabelarnom prikazu u nastavku i grafičkom prikazu tih mikrolokacija i brojeva lokacija koji je sastavni dio ovog Ponovljenog javnog natječaja, a koje su ostale upražnjene po prethodno provedenom Javnom natječaju („Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 08/24) jer ponuditelji nisu udovoljili uvjetima Javnog natječaja, odnosno jer za iste nije pristigla nijedna ponuda.

 

Grafički dio možete preuzeti na poveznici:

 

https://cloud.dubrovnik.hr/s/EgcMQwZjeNsTBJ8