Objava Javnog poziva za Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021.

Sukladno svojim ovlastima propisanim Zakonom o športu i Odlukom o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva Grada Dubrovnika, Dubrovački savez športova raspisao je Javni poziv za predlaganje športskih programa za Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021.

Povjerenstvo za ocjenu formalno pravnih uvjeta prispjelih programa špotskih klubova imenuje Dubrovački savez športova, a Povjerenstvo za ocjenu samih programa Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Na prijedlog Skupštine Dubrovačkog saveza športova Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021. donijet će Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Rok za podnošenje prijava je 27. studenog 2020.

 

lijevo
desno