OBAVIJEST o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda pristiglih na javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

Temeljem čl. 4. javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika objavljenog u glasniku "Dubrovački vjesnik", web stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči  Grada Dubrovnika dana 15. listopada 2022.g., Povjerenstvo za otvaranje  ponuda  za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika objavljuje

 

OBAVIJEST
o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na javni poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika na području k.o. Trsteno, k.o. Zaton i k.o. Dubrovnik, objavljenog u glasniku "Dubrovački vjesnik", web stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči  Grada Dubrovnika dana 15. listopada 2022.g., s rokom prijave za podnošenje pisanih ponuda 15 dana od dana objave oglasa zaključno s danom 31. listopada 2022.g.,  provesti će se dana

 

8. studenoga 2022.g. ( utorak ) u 15,00 sati

 

u Maloj Vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I. kat

 

 

Povjerenstvo za otvaranje ponuda