JAVNI POZIV na iskazivanje interesa za pomorsku liniju Suđurađ-Dubrovnik i obratno

Temeljem članka 20. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (,,Narodne novine" broj 19/22), Grad Dubrovnik provodi analizu tržišta sa stajališta ponude, a kojom analizom se moraju utvrditi trenutačna potencijalna ponuda bez intervencije Grada i u koju svrhu objavljuje sljedeći javni

 

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG

POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI SUĐURAĐ - LOPUD - KOLOČEP - DUBROVNIK

I OBRATNO PUTNIČKIM BRODOM -TRAJEKTOM