Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina (Tradicijski obrti)

Na temelju čl. 14. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 01/14., 21/15., 3/16., 16/17., 15/17., 25/17., 12/18., 15/19, 2/22. i 10/22.) i zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 363-05/24-01/09, URBROJ: 2117-1-01-24-2 od 18. siječnja 2024. godine, Grad Dubrovnik raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup javnih površina

 

Tekst natječaja u vezanim dokumentima ispod ove objave.