JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU SUFINANCIRANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) OBITELJSKIH KUĆA – FOTONAPONSKE ELEKTRANE ZA VLASTITU POTROŠNJU

Upravni odjel za  turizam, gospodarstvo i more

KLASA: 302-01/22-01/01

URBROJ: 2117-01-02/8-22-1

Dubrovnik, 21. travnja 2022.

 

 

Temeljem provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća u nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Dubrovnik objavljuje sljedeći:

 

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU SUFINANCIRANJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) OBITELJSKIH KUĆA – FOTONAPONSKE ELEKTRANE ZA VLASTITU POTROŠNJU

 

 

Budući da Grad Dubrovnik ima cilj dodatno potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije kojom će se smanjiti potrošnja energije, smanjiti emisija stakleničkih plinova u atmosferu, te smanjiti mjesečne troškove za energente čime se izravno utječe na poboljšanje kvalitete života, ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane koji planiraju na vlastitoj obiteljskoj kući ugraditi sustav za korištenje OIE fotonaponske (solarne) elektrane za vlastitu potrošnju da nam se jave na e-mail oie@dubrovnik.hr.

 

Prijave za iskaz interesa mogu se poslati zaključno do 25. svibnja u 12:00 sati.

 

 

Pročelnica

Antonela Svilarić