Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja UPU-a "Jakljan" na okoliš

Za izradu Urbanističkog plana uređenja "Jakljan", proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Urbanističkog plana uređenja "Jakljan" na okoliš. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 14/20) od 6. listopada 2020. godine.

 

O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE.