JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

Otvorena savjetovanja s javnošću

Odlukom o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima uređuje se zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u širem području oko povijesne jezgre Grada Dubrovnika, a koje obuhvaća Zagrebačku ulicu i Ulicu branitelja Dubrovnika, te Pile, Ploče, predio Iza Grada,  Zlatni potok i Sveti Jakov, kao i visina naknade, visina i uvjeti ostvarenja prava na pokaz/vinjetu, za zaustavljanje i parkiranje gore navedenih vozila u zoni posebnog prometnog režima, uvjete oslobađanja od plaćanja naknade te prekršajne sankcije za postupanje suprotno odredbama ove Odluke. Ovom Odlukom se uređuje i sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora.

 

Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima povećavaju se naknade za svako pojedinačno parkiranje i zaustavljanje pri iskrcaju putnika u razdoblju od 1. ožujka do 30. studenog tekuće godine, a naknade su izražene u eurima.

Povećava se iznos naknade za pokaz/vinjetu iz članka 8.b stavak 2. podstavak 5., oznake „I“, a naknada je izražena u eurima.

Prijedlogom Odluke u članku 14. iznosi u kunama zamijenjeni su iznosima u eurima sukladno Prekršajnom zakonu.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 24. srpnja 2023. do 22. kolovoza 2023., do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima na e-mail adresu:  komunalno@dubrovnik.hr s naznakom „javno savjetovanje – Odluka o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima“. Istekom roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanje i pisati komentare na ovu temu.

 

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, kao i poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost. Svi prijedlozi i komentari biti će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.