JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Odredbom članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 68/18, 110/18, 32/20) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja sljedeće godine.

 

Od 1. siječnja 2019. godine primjenjuje se Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 23/18) kojom je utvrđena vrijednost boda u iznosu od 6,00 kn/m2 odnosno 0,80 €/m2.

 

Komunalna naknada je novčano javno davanje i prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

 

Rast cijena dobara i usluga utječe na sve sektore pa je tako u proteklom razdoblju zabilježen značajan porast troškova materijala, energenata i radne snage koji su povezani s održavanjem komunalne infrastrukture. (Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ukupna stopa inflacije od siječnja 2019. do svibnja 2023. godine iznosila je 24,3%.)

 

Iz tog razloga, priloženom Odlukom predlaže se povećanje vrijednosti boda komunalne naknade s 0,80 €/m2 na 1,00 €/m2 godišnje.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 24. srpnja 2023. do 22. kolovoza 2023., do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na e-mail adresu:  komunalno@dubrovnik.hr s naznakom „javno savjetovanje – Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade“. Istekom roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanje i pisati komentare na ovu temu.

 

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, kao i poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost. Svi prijedlozi i komentari biti će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.