JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika

Otvorena savjetovanja s javnošću

Člankom 2. stavak 1. točka 106. i člankom 5. stavak 1. točka 14. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (dalje: Zakon) propisano je da je zona prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni kulturno-povijesna cjelina te područje koje okružuje kulturno dobro, a koje kulturno dobro je upisano u Listu svjetske baštine ili u listu ugrožene svjetske baštine i za koje se određuju mjere radi osiguranja zaštite vrijednosti kulturnog dobra prema propisu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara te u kojoj se skupno ograničava ulaz u zonu te uređuju načini i uvjeti ulaza, prometovanja i izlaza vozila. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama Zakona, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području tako da određuju uvjete ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni.

 

Prijedlogom Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika uspostavlja se posebna regulacija prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni užeg središta Grada Dubrovnika, skupno se ograničava ulaz u zonu te uređuju načini i uvjeti ulaza, prometovanja i izlaza vozila.

 

Ova Odluka primjenjivala bi se radi osiguranja zaštite vrijednosti kulturnih dobara u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, a osobito u cilju zaštite povijesne jezgre Grada Dubrovnika, racionalnog upravljanja turizmom u skladu s preporukama UNESCO – organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu i ICOMOS – međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline, osiguranja održive mobilnosti Grada Dubrovnika, zaštite stanovnika užeg središta Grada Dubrovnika od prekomjernog prometa, prekomjernih emisija buke i ispušnih plinova i to u skladu s europskim standardima očuvanja i zaštite kulturnih i prirodnih dobara, zaštite okoliša, zaštite krajobraza, omogućavanje djelovanja interventnih službi te drugih razloga od javnog interesa.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 24. veljače 2023. do 25. ožujka 2023., do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika na e-mail adresu:  komunalno@dubrovnik.hr s naznakom „Javno savjetovanje – Odluka o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika“. Istekom roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

 

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, naročito građani koji imaju stalno prebivalište u području zaštićene kulturno-povijesne cjeline i kontaktne zone, kao i poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost u tioj zoni. Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.