JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Odluke o uvjetima, postupku, načinu raspisivanja i provedbe javnog natječaja temeljem kojeg pravne i fizičke osobe-obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, ostvaruju pravo ulaza, prometovanja i izlaza iz užeg područja grada Dubrovnika za određeni broj vozila

Otvorena savjetovanja s javnošću

Člankom 2. stavak 1. točka 106. i člankom 5. stavak 1. točka 14. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (dalje: Zakon) propisano je da je zona prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni kulturno-povijesna cjelina te područje koje okružuje kulturno dobro, a koje kulturno dobro je upisano u Listu svjetske baštine ili u listu ugrožene svjetske baštine i za koje se određuju mjere radi osiguranja zaštite vrijednosti kulturnog dobra prema propisu koji se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara te u kojoj se skupno ograničava ulaz u zonu te uređuju načini i uvjeti ulaza, prometovanja i izlaza vozila. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama Zakona, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području tako da određuju uvjete ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni.

 

Prijedlogom Odluke o uvjetima, postupku, načinu raspisivanja i provedbe javnog natječaja temeljem kojeg pravne i fizičke osobe-obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, ostvaruju pravo ulaza, prometovanja i izlaza iz užeg područja grada Dubrovnika za određeni broj vozila uspostavlja se posebna regulacija prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni užeg središta Grada Dubrovnika, skupno se ograničava ulaz u zonu te uređuju načini i uvjeti ulaza, prometovanja i izlaza vozila.

 

Ova Odluka primjenjivala bi se radi osiguranja zaštite vrijednosti kulturnih dobara u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, a osobito u cilju zaštite povijesne jezgre Grada Dubrovnika, racionalnog upravljanja turizmom u skladu s preporukama UNESCO – organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu i ICOMOS – međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline, osiguranja održive mobilnosti Grada Dubrovnika, zaštite stanovnika užeg središta Grada Dubrovnika od prekomjernog prometa, prekomjernih emisija buke i ispušnih plinova i to u skladu s europskim standardima očuvanja i zaštite kulturnih i prirodnih dobara, zaštite okoliša, zaštite krajobraza, omogućavanje djelovanja interventnih službi te drugih razloga od javnog interesa.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 29. svibnja 2024. do 28. lipnja 2024., do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke o uvjetima, postupku, načinu raspisivanja i provedbe javnog natječaja temeljem kojeg pravne i fizičke osobe-obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, ostvaruju pravo ulaza, prometovanja i izlaza iz užeg područja grada Dubrovnika za određeni broj vozila na e-mail adresu:  komunalno@dubrovnik.hr s naznakom „javno savjetovanje – Odluka o uvjetima, postupku, načinu raspisivanja i provedbe javnog natječaja temeljem kojeg pravne i fizičke osobe-obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, ostvaruju pravo ulaza, prometovanja i izlaza iz užeg područja grada Dubrovnika za određeni broj vozila“. Istekom roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanje i pisati komentare na ovu temu.

 

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, kao i poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost. Svi prijedlozi i komentari biti će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.