Dopuna dnevnog reda 23. sjednice

Sjednica Gradskog vijeća