27. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (VIDEO PRIJENOS)

Sjednica Gradskog vijeća

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 15. studenog 2023., s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117-1-09-23-26                                                     

Dubrovnik, 6. studenog 2023.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

 

Sazivam  27. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za srijedu, 15. studenog 2023., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

0.    Izvješće Mandatnog odbora.

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

 

4.    Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u  2024. godini.

 

5.    Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u  2024. godini.

 

6.    Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2024.godinu.

 

 

 

7.    Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

 

8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika trgovačkog društva Libertas Dubrovnik d.o.o.

 

9.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza u Lozici.

 

10.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Suzanom Prkačin.

 

11.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za pružanje usluge parkiranja društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. u 2024. godini.

 

12.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u sklopu Operativnog programa Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

 

13.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2022. godinu.

 

14.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2022. godinu.

 

15.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Domouprave d.o.o. za 2022. godinu.

 

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 2022. godinu

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije DURA d.o.o. za 2022. godinu.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2022. godinu.

 

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2022. godinu.

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Libertasa Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 2022. godinu.

 

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu.

 

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2022. godinu.

 

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu.

 

 

 

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2022. godinu.

 

26.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika.

 

 

 

Prijedlog akta za 26. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
2.Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.pdf
2.Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.pdf
2.Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.pdf
3.Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu.pdf
3.Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu.pdf
3.Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu.pdf
4.Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini.pdf
4.Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini.pdf
4.Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini.pdf
5.Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti u 2024..pdf
5.Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti u 2024..pdf
5.Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti u 2024..pdf
6.Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf
6.Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf
6.Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf
7.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2024.g.pdf
7.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2024.g.pdf
7.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2024.g.pdf
8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika Libertasu Dubrovnik d.o.o..pdf
8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika Libertasu Dubrovnik d.o.o..pdf
8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika Libertasu Dubrovnik d.o.o..pdf
9.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-pješačka staza u Lozici.pdf
9.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-pješačka staza u Lozici.pdf
9.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-pješačka staza u Lozici.pdf
10.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa S. Prkačin.pdf
10.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa S. Prkačin.pdf
10.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa S. Prkačin.pdf
11.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina Sanitatu Dubrovnik d.o.o. u 2024. godini.pdf
11.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina Sanitatu Dubrovnik d.o.o. u 2024. godini.pdf
11.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina Sanitatu Dubrovnik d.o.o. u 2024. godini.pdf
12.Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o provedbi intedriranih ulaganja u sklopu Operativnog programa Integrirani teritorijalni program 2021-2027..pdf
12.Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o provedbi intedriranih ulaganja u sklopu Operativnog programa Integrirani teritorijalni program 2021-2027..pdf
12.Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o provedbi intedriranih ulaganja u sklopu Operativnog programa Integrirani teritorijalni program 2021-2027..pdf
13.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Boninova d.o.o..pdf
13.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Boninova d.o.o..pdf
13.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Boninova d.o.o..pdf
14.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Čistoće d.o.o.pdf
14.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Čistoće d.o.o.pdf
14.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Čistoće d.o.o.pdf
15.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o..pdf
15.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o..pdf
15.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o..pdf
16.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o.pdf
16.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o.pdf
16.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o.pdf
17.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju DURA d.o.o.pdf
17.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju DURA d.o.o.pdf
17.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju DURA d.o.o.pdf
18.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Groblja Dubac d.o.o.pdf
18.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Groblja Dubac d.o.o.pdf
18.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Groblja Dubac d.o.o.pdf
19.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Hotela Gruž d.d..pdf
19.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Hotela Gruž d.d..pdf
19.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Hotela Gruž d.d..pdf
20.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Libertasa Dubrovnik d.o.o.pdf
20.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Libertasa Dubrovnik d.o.o.pdf
20.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Libertasa Dubrovnik d.o.o.pdf
21.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Luke Dubrovnik d.d.pdf
21.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Luke Dubrovnik d.d.pdf
21.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Luke Dubrovnik d.d.pdf
22.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o.pdf
22.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o.pdf
22.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o.pdf
23.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju UTD Ragusa d.d.pdf
23.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju UTD Ragusa d.d.pdf
23.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju UTD Ragusa d.d.pdf
24.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o.pdf
24.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o.pdf
24.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o.pdf
25.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Vrtlara d.o.o.pdf
25.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Vrtlara d.o.o.pdf
25.Prijedlog zaključka prihvaćanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Vrtlara d.o.o.pdf
Z A P I S N I K sa 25.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 25.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 25.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 26.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 26.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 26.sj.pdf