JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Na temelju članka 7. Programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br: 3/19, 10/22 – dalje; Program) i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 301-01/22-02/02, URBROJ: 2117-1-01-22-07 od 1. kolovoza 2022. godine raspisuje se JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu. 

 

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika sukladno pravilima Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1 dalje: Uredba).

 

Rok za prijavu na ovaj javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na službenoj stranici Grada Dubrovnika i traje ukupno 20 (dvadeset) dana s tim da se prijave primaju zaključno do 12:00 sati posljednjeg dana trajanja javnog poziva na pisarnicu Grada Dubrovnika.

 

Ovim javnim pozivom se objavljuju uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.

 

Sastavni dio ovog javnog poziva čini prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama te zjava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te se iste mogu preuzeti na službenim stranicama Grada Dubrovnika, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more.

 

Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac dostupni su u vezanim dokumentima ispod ove objave.