PRIJAVE DO POČETKA LISTOPADA Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju fotonaponskih sunčevih modula na obiteljskim kućama

Grad Dubrovnik objavio u mjesecu lipnju Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih modula na obiteljskim kućama.

 

Poziv ostaje otvoren do 8. listopada 2023., a građani/fizičke osobe s područja Grada do navedenog datuma mogu podnijeti prijave s cjelovitom dokumentacijom, kako bi u slučaju ako zadovolje uvjete mogli ostvariti pravo na dodjelu bespovratnih novčanih sredstava. Novčana sredstava za predmetno sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije mogu se ostvariti do 90% nastalog troška, ali ne više od 930 eura s uključenim PDV-om, po kućanstvu.

 

Mjera poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama planira se provesti u dva dijela - prvi kroz sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije (2023. godina) i drugi kroz sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW (2024. godina), a sve u svrhu povećanja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima, poboljšanja energetske učinkovitosti na području Grada Dubrovnika, te smanjenja emisije stakleničkog plina CO2.

 

Grad Dubrovnik donio je ove godine i Pravilnik za provedbu ovih mjera, a nastavno na Zaključak Gradskog vijeća koncem prošle godine o usvajanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje 2022. - 2024., kojim je utvrđena trogodišnja provedbena politika za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Grada Dubrovnika.

 

Uvjeti, kriteriji bodovanja, način podnošenja prijava, kao i rokovi isplate sredstava detaljno su propisani predmetnim Javnim pozivom, koji je dostupan na LINKU.

 

Za realizaciju predmetne mjere u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more, planiran je iznos od 199.084 eura.